Nieuws Wet- en regelgeving

Boete voor ondernemer die zich niet aansluit bij verplicht pensioenfonds voor bedrijven

Veel bedrijven vallen onder een door de wet verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Wanneer dit voor jouw bedrijf het geval is, moet je je werknemers aanmelden bij zo’n verplicht gesteld fonds. Wanneer je ten onrechte niet bent aangesloten, kan je dat duur komen te staan. Deze pensioenfondsen zijn namelijk bevoegd om met terugwerkende kracht de premies op te eisen.

Sandra van den Nieuwenhof | Foto: ANP 14 december 2018

Pensioenfonds

Binnen een aantal sectoren zijn werkgevers verplicht deel te nemen aan een pensioenregeling. Deze pensioenregeling wordt dan uitgevoerd in een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) dat voor die bedrijfstak is opgericht. Sociale partners kunnen de overheid verzoeken zo´n verplichte deelname op te leggen op basis van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet bpf 2000).

Oneerlijk

De gedachte achter deze regelgeving is het voorkomen van oneerlijke concurrentie. Bedrijven die hun werknemers geen pensioen aanbieden, hebben minder kosten. Daarnaast is er het belang om zoveel mogelijk werknemers een aanvullend pensioen te laten opbouwen.
Op dit moment zijn er volgens De Nederlandsche Bank (DNB) 45 verplichte bedrijfstakpensioenfondsen. Enkele voorbeelden zijn het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, het Bedrijfstakspensioenfonds voor de Detailhandel en het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche.

Claim

Je kunt als werkgever het risico lopen op een claim van een bedrijfstakpensioenfonds. Koen Vermeulen, advocaat bij GMW advocaten in Den Haag: “In elke branche waarvoor een verplichtstelling geldt, is namens het pensioenfonds een toezichthouder actief. Die controleert of bedrijven die volgens het pensioenfonds verplicht zouden moeten deelnemen, daadwerkelijk hun werknemers aanmelden bij het fonds en premies afdragen. Doordat veel bedrijfstakfondsen het financieel zwaar hebben, zijn de fondsen steeds actiever met het opsporen van bedrijven die eigenlijk wel onder de verplichtstelling vallen.”

Lees ook: Wat je als ondernemer moet weten over reprorecht

Het is echter niet altijd even duidelijk of een bedrijf onder de zogenaamde werkingssfeer van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds valt. Dat hangt onder andere af van de omschreven bedrijfsactiviteiten, die behoren tot de bedrijfstak waarvoor het fonds is opgericht. Deze formuleringen zijn niet altijd helder.

“Misverstanden komen vaak voor. Het kan zijn dat een werkgever een eigen pensioenregeling bij een verzekeraar heeft en dat hij zich niet realiseert dat hij verplicht is om de pensioenen te regelen bij een bepaald bedrijfstakpensioenfonds. Of hij denkt dat hij andere activiteiten heeft, waardoor hij niet onder de werkingssfeer van dat pensioenfonds valt. Totdat het bedrijfstakpensioenfonds zich meldt en de premies - met terugwerkende kracht - opeist. Dat gebeurt zelfs soms met een dwangbevel.“

Gekissebis

De discussies leiden regelmatig tot rechtszaken. “Zeer recent nog, begin december, bleken in een zaak voor het gerechtshof in Den Haag twee pensioenfondsen te strijden om een bedrijf. Opmerkelijk was dat het gerechtshof bij zijn uitspraak fijntjes liet weten dat een werkgever niet de dupe moet worden van gekissebis tussen pensioenfondsen. En dat de pensioenfondsen dat onderling zelf beter zouden moeten regelen”, aldus Vermeulen. “De rechtspraak laat overigens doorgaans zien dat de werkgever en zijn adviseurs na moeten gaan of er sprake is van een verplichtstelling bij een bedrijfstakpensioenfonds. Als je een bedrijf start of overneemt is het van belang om te checken of je daarmee ook een pensioenfonds binnenhaalt.”

Cao

Naast de mogelijke verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds kan het ook voorkomen dat je op grond van de cao moet deelnemen aan een bepaald pensioenfonds.