Aangeboden door KienhuisHoving

Branded Content Wet- en regelgeving

WHOA: de helpende hand aan de schuldenaar

Op 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord’ (WHOA) aangenomen. Vandaag zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeuren. Manon Egberink, advocaat bij KienhuisHoving advocaten en notarissen, schrijft erover in deze blog.

Manon Egberink 6 oktober 2020

Manon egberink kienhuis

Manon Egberink, advocaat bij KienhuisHoving advocaten en notarissen.

Het wetsvoorstel zal onderdeel uitmaken van de Faillissementswet en mogelijk op korte termijn al in werking treden. Het doel van de nieuwe wet is, wat men noemt, het reorganiserend vermogen van ondernemingen te verbeteren. De WHOA biedt een helpende hand aan de schuldenaar, waarvan het aannemelijk is dat zij haar schuldeisers niet kan blijven betalen. Het biedt de schuldenaar de mogelijkheid om buiten faillissement een regeling te treffen met al haar schuldeisers. Op basis van de huidige wetgeving moeten - anders dan in geval van faillissement en surseance – alle schuldeisers instemmen met de door de schuldenaar aangeboden regeling.

''De praktijk leert dat de meeste schuldeisers in een faillissement geen enkele uitkering ontvangen''

Manon Egberink, advocaat KienhuisHoving

Schuldeiser wel of niet gebaat bij voorstel

De WHOA brengt hier verandering in. Op basis van de WHOA kunnen schuldeisers door de rechtbank gedwongen worden om de door de schuldenaar aangeboden regeling te accepteren. Vanuit de schuldeisers bezien moet dit wel gerechtvaardigd zijn. Hiervan is sprake als de schuldeiser bij het voorstel is gebaat of er in ieder geval niet op achteruit gaat. Bij de beoordeling hiervan wordt bijvoorbeeld gekeken wat de schuldeiser in geval van faillissement van de schuldenaar zou kunnen ontvangen.

De praktijk leert dat de meeste schuldeisers in een faillissement geen enkele uitkering ontvangen. In beginsel lijkt het dan ook dat de schuldeisers baat hebben bij een regeling buiten faillissement. Aandachtspunt is wel de teruggave van de ten onrechte betaalde btw. Naar het zich nu laat aanzien kunnen schuldeisers in geval van een regeling, afhankelijk van de inhoud, voor het nog niet betaalde deel van de uitstaande vordering een verzoek teruggave btw indienen.

Lees ook: KienhuisHoving en Holtman Notarissen samen sterk in Randstad

Afkoelingsperiode WHOA

Naast de mogelijkheid dat schuldeisers buiten faillissement door de rechtbank gedwongen kunnen worden het voorstel van de schuldenaar te accepteren, worden er in de WHOA nog diverse andere mogelijkheden aan de schuldenaar geboden ter bevordering van het slagen van de regeling. Zo kunnen schuldeisers in verschillende categorieën worden ingedeeld en kan per categorie een aanbod worden gedaan of kan een herstructureringsdeskundige worden benoemd. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook een afkoelingsperiode worden gelast. Of de schuldeisers en de schuldenaar in de praktijk daadwerkelijk de vruchten kunnen plukken van de WHOA moet nog worden bezien.

Manon Egberink is advocaat bij KienhuisHoving advocaten en notarissen. Voor vragen: manon.egberink@kienhuishoving.nl

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.