Nieuws Actueel

WG informeert naar kosten en gevolgen sloop Vijfhoekpassage Oldenzaal

Een gedeeltelijke sloop van de Vijfhoek lijkt nu ook voor de WG een serieuze optie te worden. In een brief aan het college van B en W tast de grootste raadsfractie in elk geval de mogelijkheden af van het afbreken van de passage Deurningerstraat.

Van onze redactie 29 maart 2016

Vijfhoek lars smook x

Op korte termijn moet het college aangeven of Unibail-Rodamco (voornaamste eigenaar van de Vijfhoek) bereid is een deel van haar bezit te slopen. Die oplossing werd eerder aangedragen door het CDA. Tegelijkertijd wil WG weten wat de financiële consequenties voor de gemeente zijn van een eventuele afbraak en herinvulling van de veelbesproken passage.

Stevige klusDe politieke besluitvorming over het revitaliseren van de Vijfhoek is een stevige klus, meldt de WG. 'Welhaast evenzovele meningen als partijen', schetst voorman Jan Lempsink het dilemma. Om dit voorjaar besluiten te kunnen nemen die op feiten zijn gebaseerd en niet op emoties, wil WG onder meer de harde toezegging van het college dat een 'parallel' traject wordt opgestart voor de aanloopstraten. In dat overleg moet gepraat worden over de mogelijkheid tot kort parkeren, het autoluw maken en het sneller omzetten van winkelpanden in woonvoorzieningen.

Maar de WG-fractie wil ook horen wat de gevolgen zijn van een gewijzigd parkeerbeleid, variërend van geheel gratis parkeren tot allerlei minder vergaande varianten. WG vraagt verder om een financieel overzicht van de 3 miljoen euro die het college wil vrijmaken voor het opknappen van de openbare ruimte rondom de Vijfhoek. Een investering die volgens de fractie 'een enorm beslag legt op de algemene reserve'. Als de raad weet waar het geld naartoe gaat, kan ze ook andere keuzes maken.

Foto: Lars Smook