Nieuws Actueel

Wie krijgt de winst?

| Foto: Bert Beelen 4 januari 2016

Wiekrijgtdewinstenergienota1065

Maarten Koelemaij en Ton Pennings wonen naast elkaar in de Coldplaystraat in Lent. Koelemaij is sinds hij hier is komen wonen, verplicht afnemer van het warmtenet. Pennings gebruikt als een van de eerste bewoners in de straat nog gewoon aardgas. "Toen ik mijn huis liet bouwen, was er nog geen infrastructuur voor het warmtenet", vertelt hij in de Gelderlander.

Zij verbazen zich als ze hun energienota naast elkaar leggen.

Niet dat de een veel duurder of goedkoper uit is dan de ander. Koelemaij: "Door het verschil in grootte van onze huizen en manieren van isolatie kunnen we dat niet nagaan. Het is appels met peren vergelijken."

Wel stelt hij vraagtekens bij de hoogte van de vaste kosten. "Ik moest bij aankoop van mijn bouwkavel duizenden euro's neertellen voor aansluiting op het warmtenet. Mijn buurman hoefde dat niet. Is dat eerlijk?"

Vaste kostenVan de 110 euro per maand aan stookkosten bij de familie Koelemaij gaat bijna de helft op aan vaste kosten, een relatief groot percentage in vergelijking met vaste kosten bij gasleveranciers. "Dat is nadelig voor huishoudens die weinig energie verstoken."

Gemeente en energiebedrijf NUON, die het warmtenet verzorgt in de Waalsprong, hebben afgesproken de prijs van het warmtenet te kopppelen aan die van aardgas. Volgens Koelemaij is dat maar voor een klein deel te verantwoorden. "De enige reden die ik kan bedenken is dat bij het wisselwarmtestation in Lent het water van de ARN nog met gas extra wordt bijverwarmd. "

Een bezwaar dat ze delen, geldt de verplichte afname van energie bij de vaste warmtenetaanbieder NUON.

Beiden hebben ook moeite met het gebrek aan transparantie. Pennings: "Wat gebeurt er met de winst? Gaat die naar de NUON? Of naar de gemeente?"