Nieuws Actueel

Winkels Holten en Rijssen blijven zondag dicht

Winkels blijven op zondag dicht. Pas na de verkiezingen is een wijziging van het beleid mogelijk. "Afspraak is afspraak."

Van onze redactie 23 maart 2016

Gesloten Winkel

De gemeenteraad moet zich er officieel nog over buigen, maar nu al is duidelijk dat de deuren van de winkels in Rijssen-Holten in elk geval tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 op zondag op slot blijven. De coalitiepartijen SGP, CDA, ChristenUnie en Gemeentebelang houden vast aan het bestuursakkoord. En daar staat in dat openstelling van winkels op zondag niet aan de orde is.

Principieel Voor Gemeentebelang vormt verkoop op zondag geen principieel probleem. "Maar wij staan voor de afspraken die we hebben gemaakt in de coalitie. Daar hebben we onze handtekening onder gezet. In 2018 komt er weer een nieuw beleidsakkoord", aldus fractievoorzitter Wim Muller. Hij reageert daarmee op een motie van D66, waarin het college van B en W wordt opgeroepen om dit standpunt te heroverwegen en in gesprek te gaan met ondernemers die op zondag open willen.

Rijssen De Holtense supermarkten Albert Heijn en Coop hebben een concrete aanvraag ingediend bij de gemeente, maar ook andere winkels in Holten willen graag op zondag hun deuren kunnen openen. "De gemeente is om bedrijven en inwoners te faciliteren. 27 van de 29 winkels in Holten willen op zondag open", aldus D66. Ook de VVD vindt 2018 veel te ver weg. Fractievoorzitter Frans Noordam wijst er op dat in de strategische visie van Rijssen-Holten staat dat de gemeente 'de eigen identiteit van de kernen wil bewaren, het ondernemend klimaat wil stimuleren en ondersteunen'. Met andere woorden: Holten is een totaal andere kern dan Rijssen, waar de zondagsrust heilig is.

De fracties wilden maandagavond in de gemeenteraadsvergadering echter niet 'zomaar even plompverloren ' discussiëren over zo'n politiek gevoelig onderwerp op basis van de motie van D66. Omdat het onderwerp in de commissie van april aan de orde komt trok D66 de motie weer in.

Gemeenteraad praat in april over politiek gevoelig onderwerp, motie van D66 weer ingetrokken