Nieuws Actueel

Woningcorporaties verzetten zich tegen plannen Blok

De Ondernemer 8 februari 2016

Woningcorporaties Friesland

Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst wil grenzen stellen aan het werkgebied van Friese woningcorporaties. Deze corporaties en 24 Friese gemeenten zijn het hier echter niet mee eens en pareren de dreigende tweedeling, bericht de Leeuwarder Courant maandag.

De minister deelt het land op in woningmarktregio’s. Een corporatie mag alleen in die regio nog investeren, waarmee Blok wil voorkomen dat sociale verhuurders door het land heen investeringsprojecten beginnen en daarmee hun sociale plicht uit het oog verliezen.

De corporaties vrezen echter voor een streep dwars door de provincie met onwerkbare situaties als gevolg. Liever zien zij dat Blok heel Friesland als één regio aanwijst. Deze en andere wensen hebben ze met de gemeenten kenbaar gemaakt aan de minister.