Nieuws Actueel

Woningen moeten verpaupering platteland voorkomen

De grote wens van Noordoostpolder meer woningen te bouwen op vrijkomende agrarische erven, komt een stapje dichterbij. De provincie Flevoland is bereid eraan mee te werken, maar stelt wel voorwaarden. Dat bericht de Stentor.

Dik van Herwaarden 7 maart 2016

Boerenerf platteland boerderij akker

Woningen in plaats van of in (lege) schuren op boerenerven in de Noordoostpolder, is volgens de gemeente een middel in de strijd tegen de verpaupering van het platteland. Maar het is ook in strijd met het provinciale Omgevingsplan, tot nu toe reden voor de provincie de boot af te houden. Flevoland is nu bereid af te wijken. Bij de gemeente liggen al tien concrete verzoeken voor het bouwen van woningen op een boerenerf.

RespectNoordoostpolder denkt aan 35 nieuwe woningen in het buitengebied in de periode tot 2022. Daarvan kunnen er ongeveer tien in de Wellerwaard komen. Dan blijven er 25 over voor boerenerven. Het kan dan gaan om compleet nieuwe woningen, maar ook om woningen in bestaande, te verbouwen (schokbeton)schuren.

Er geldt een maximum van vier woningen per erf. In de ogen van de provincie en de gemeente is behoud van de oorspronkelijke karakteristieke erfbebouwing het uitgangspunt. Nieuwbouw kan ook, maar dan wel met respect voor die bebouwing. Ook de erfsingel dient bewaard te blijven.

SchaalvergrotingDe provincie en de gemeente denken ook aan een sloopregeling voor de vele schuren die landbouwers in de loop der jaren hebben bijgebouwd op het erf. De provincie noemt die 'ontsierend'. Sloopt een eigenaar een ligboxenstal of verouderde schuur, dan kan een woning ervoor in de plek komen.

Dat boerenerven niet meer als boerenerf worden gebruikt, is een gevolg van de schaalvergroting in de landbouw. De verwachting is daarbij dat de komende jaren in Flevoland en met name in de Noordoostpolder nog meer agrarische bedrijven verdwijnen. Dat komt met name door de kleinere agrarische kavels in noordelijk Flevoland.