Nieuws Actueel

Wouter de Boer laat je veilig op grote hoogte werken

"Kun je jezelf recht in de spiegel aankijken wanneer er iets misgaat? Dat is de centrale vraag die wij onze cursisten stellen. Wij trainen en certificeren mensen die op hoogte werken, van installateurs van zonnepanelen tot monteurs van radarapparatuur op schepen."

Martijn Schraven | Foto: Alex Buiter 29 december 2016

Height Safety Expert AHB4274

"Mijn compagnons Edo Voortman, Fred Joosten en ik hebben elkaar leren kennen via de politieacademie. We waren alle drie docent werken op hoogte, zij in vaste dienst, ik als freelancer. In 2012 maakten we tijdens ons werk een fataal ongeluk mee. Hoewel onderzoek uitwees dat ons niets te verwijten viel en we zelfs werden gecomplimenteerd over de genomen acties, deed het ongeluk heel veel met ons.

Om me heen zag ik dat veel certificeringsbedrijven cursisten alleen maar een trucje aanleerden. Na één dag instructie kregen ze al een certificaat, omdat ze een keer door een hoepel waren gesprongen. Dat kon anders, vond ik. We zijn klein begonnen, naast ons normale werk. Nu werken we met een flexibele schil.

Mijn vennoten en ik hebben blind vertrouwen in elkaar. Zowel in ons werk op hoogte als in zaken. We zijn alle drie verschillend en we zijn het lang niet altijd meteen eens. Maar zonder wrijving geen glans."