Nieuws Actueel

'XL Businesspark gaf een te rooskleurig beeld'

De directie van de Combi Terminal Twente (CTT) vindt dat ze door het regionaal bedrijventerrein XL Businesspark in Almelo op het verkeerde been is gezet. XL Businesspark heeft volgens de CTT een te rooskleurige voorstelling van zaken gegeven over de vergunningverlening voor de bouw van de nieuwe containerterminal in Almelo. De onderdelen voor de nieuwe kraan liggen al klaar. Maar door bezwaren van een buurtbewoner mag er niet worden gebouwd. Het kost de CTT elke maand 10 mille.

Van onze redactie 18 februari 2016

Xl almelo Emiel Muijderman 1

Morgen brengt minister Schultz van Haegen van Verkeer een werkbezoek aan de containerterminal van de CTT in Hengelo. Met twee grote portaalkranen en elk jaar een stijgend volume gaat het crescendo in Hengelo. Het succesverhaal daar staat in schril contrast met de kale betonvlakte van de CTT aan de zijtak van het Twentekanaal van XL in Almelo. Hier had ook zo'n grote containerkraan van de CTT moeten staan. Maar sinds juli 2014 houdt een bezwaar van één buurtbewoner elke bouwactiviteit tegen. Er is nog geen zicht wanneer de bouw kan beginnen.

VerkeerdCTT-directeur Gerco Linthorst vindt dat de directie van XL Businesspark enkele jaren geleden een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven. 'Het komt allemaal wel goed. We moeten effe iemand uitkopen'. Dat is wat Linthorst letterlijk van de XL-directie te horen kreeg over mogelijke bezwaren tegen de bouw van de terminal.

In goed vertrouwen is de CTT destijds in zee gegaan met XL. Te vroeg, bleek achteraf. Het transportbedrijf kwam bedrogen uit. Toen de eerste onderdelen van de containerkraan op de wal waren getakeld werd het werk stilgelegd door de gemeente. Een buurtbewoner maakte bezwaar. Als het bezwaar moet worden behandeld door de Raad van State ligt de bouw mogelijk nog wel een jaar stil.

Open kaartHet verwijt van Linthorst richting de directie van XL is: "Als ze open kaart had gespeeld hadden we het anders gedaan. Dan had ik die kraan twee jaar later kunnen bestellen. Dit is heel slecht."

Linthorst baalt, de hele affaire kost de CTT handenvol geld. Volgens het CTT-directielid is de financiële schade inmiddels veel groter dan het bedrag dat nodig zou zijn om met de buurtbewoner tot een overeenstemming te komen. De CTT wil te zijner tijd in elk geval bekijken of de schade verhaald kan worden. "Dat gaan we zeker nog bekijken", kondigt Linthorst aan.

EurolMaar het is niet alleen het eigen CTT waar Linthorst zich zorgen over maakt. Ook de bouw van nieuwe fabriek van de Nijverdalse olieproducent Eurol op XL wordt tegengehouden door bezwaren uit de buurt. Door de bezwaren komen volgens Linthorst door het ministerie toegezegde subsidies, de zogeheten Quick Wins, in gevaar. Verder straalt de negatieve publiciteit door de bezwaren af op het hele regionale bedrijventerrein. Linthorst wordt er regelmatig op aangesproken door ondernemers. "Dat is echt heel slecht."

GeerdinkInterim-directeur Jan Geerdink van XL kan niet zoveel met de kritiek van de CTT. "Ik ben er niet bij geweest", zegt hij over de eerste gesprekken tussen XL en de containerterminal. Geerdink kan zich niet voorstellen dat zijn voorganger Luit Hoogenberg destijds geen reële voorstelling van zaken heeft gegeven. Volgens de XL-directeur werd de containerkraan hoger dan volgens het aanvankelijke bestemmingsplan mocht. "We doen er nu alles aan om de bezwaren glad te strijken. Ik hoop op een zo kort mogelijke termijn." Geerdink denkt niet dat subsidies in gevaar komen. Hij is het wel eens met Linthorst dat de negatieve publiciteit niet goed is voor XL.

Foto: Emiel Muijderman