Nieuws Actueel

XL Businesspark Almelo: Ultieme poging voor akkoord

XL zet alles op alles om met laatste twee grondeigenaren in plangebied tot akkoord te komen, meldt De Twentsche Courant Tubantia.

Wim Goorhuis | Foto: Carlo ter Ellen 10 mei 2016

Xl businesspark ultieme poging almelo carlo ter ellen

Het bestuur van regionaal bedrijventerrein XL Businesspark maakt zich op voor een ultieme poging om de twee bewoners die nu nog in het plangebied van XL wonen, uit te kopen. Dat stelt voorzitter Michel Kotteman van het dagelijks bestuur van het regionale bedrijventerrein. Kotteman, wethouder in Borne, schrijft dat in een voorwoord bij het aanbieden van de jaarstukken van XL Businesspark.

Geen overeenstemmingUit het voorwoord bij de jaarstukken blijkt dat het feit dat er nog steeds geen overeenstemming met deze twee bewoners is, een groot probleem is voor XL. Kotteman noemt dit zelfs een knelpunt. 'Waarover geen enkele discussie bestaat binnen ons bestuur is dat een aantal knelpunten op korte termijn moet worden opgelost.'

Er moet, zo stelt het bestuur, snel een akkoord komen met de grondeigenaren, het bestemmingsplan moet vlot worden gewijzigd en er moet een slagvaardige projectorganisatie komen. Het regionaal bedrijventerrein is eigendom van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Borne en de provincie Overijssel.

ProvincieDe afgelopen maanden zijn pogingen ondernomen om alle aandelen van XL onder te brengen bij de provincie. Daar wordt bij de huidige aandeelhouders wisselend over gedacht. Met name Provinciale Staten zag weinig heil in het voorstel. In reactie daarop stelt het bestuur van XL dat er meer tijd nodig is om een definitief voorstel voor een slagvaardige organisatie te maken, 'en dat voorlopig geen besluit kan worden genomen'. Dit is volgens Kotteman de reden dat er op dit moment geen overeenstemming is over de grondexploitatie en - in het bijzonder - de verdeling van het tekort.

GevolgenDat heeft grote gevolgen. De grondexploitatie dient namelijk als basis voor alle belangrijke stukken. Maar omdat er geen akkoord is, is er dus feitelijk ook geen (unanieme) overeenstemming over de jaarrekening 2015, de herziene begroting 2016 en 2017 en de meerjarenplanning 2018-2020. En omdat er geen overeenstemming over de grondexploitatie is, kon er ook geen accountantsverslag worden opgemaakt.

GrondexploitatieKotteman spreekt in de brief zijn zorgen uit over het feit dat er voor het twee jaar op rij geen overeenstemming bestaat over de grondexploitatie van het bedrijventerrein. 'Dit is in onze ogen een zeer ongewenste situatie en om die reden hebben wij een ambtelijke stuurgroep opdracht gegeven om een voorstel uit te werken.' De bestuursvoorzitter spreekt in de brief zelfs over een 'impasse' die voor juli moet worden opgelost. Los van de zorgen over de organisatie en de grondeigenaren steekt het bestuur in de brief de loftrompet over XL. 'Wij vertrouwen erop dat wij in staat zijn om bovenregionale bedrijven naar Twente te halen.'

FlexibelDat vertrouwen heeft ook Jan Geerdink. Maar de projectdirecteur laat in het voorwoord van de directie ook een waarschuwing horen. 'Om deze potentie daadwerkelijk te verzilveren is het noodzakelijk om een aantal aanpassingen door te voeren.' Hij doelt onder meer op de noodzaak voor grotere - flexibele - kavels en ruimere bouwhoogtes. Er is inmiddels opdracht gegeven om het bestemmingsplan daarvoor aan te passen.

De twee grondeigenaren die nog in het plangebied van XL wonen zijn de familie Kemna aan de Wolbes Landen en de familie Stamsnijder aan de Derksweg. Kemna bevestigt dat er weer gesproken wordt. "Maar we zijn er nog lang niet", laat hij desgevraagd weten.