Nieuws Actueel

XL Park Almelo is hooguit nog maatje M

Het XL Businesspark heeft te veel lege plekken. Oorzaak: de crisis, een knellend bestemmingsplan en wedijver tussen gemeenten. Hoogste tijd voor een nieuwe aanpak.

Leo van Raaij | Foto: Lars Smook 4 april 2016

PORTSIDE lars smook

Volgens directeur Mark van Onna van Portside Twente is er de afgelopen vijftien jaar door het XL park niet naar de markt geluisterd. Jaren geleden werden kavels van 30.000 vierkante meter gevraagd, tegenwoordig moet het al gauw 130.000 vierkante meter zijn.

"De trend is groot, groter, grootst", aldus Van Onna. Portside Twente is de organisatie die de logistieke bedrijven naar Twente probeert te lokken. Portside Twente doet sinds enige tijd in feite de gehele acquisitie voor het XL Park. "Daar deed het park eigenlijk zelf niets aan", zegt Van Onna.

Gebrek betrokkenheidNiet zo vreemd dus dat de te kleine kavels op het Businesspark grotendeels leeg bleven. En het is niet het enige probleem van het verlieslijdende regionale bedrijventerrein. Volgens gedeputeerde Eddy van Hijum proeven Provinciale Staten een gebrek aan betrokkenheid in Twente om van het XL Businesspark een succes te maken. Dat is de reden dat de Staten deze week het plan van Van Hijum dwarsboomden, waarbij de provincie een meerderheidsbelang in het XL Park zou nemen.

Het exploitatieverlies op het bedrijventerrein van de deelnemende gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo liep vorig jaar op tot bijna twintig miljoen euro. Het idee van Van Hijum was dat door een grotere deelname van de provincie de gemeenten ruimte zouden krijgen om de noodzakelijke maatregelen te nemen. Provinciale Staten keken daar anders tegenaan.

Geen meerderheidDe staten willen geen meerderheidsbelang in het terrein, omdat ze bang zijn dat de gemeenten dan nóg minder betrokkenheid zullen tonen. Ofwel: nog eerder geneigd zullen zijn bedrijven naar een van de eigen terreinen te dirigeren in plaats van naar het XL Park. En onder gemeenten in het XL Park is er ook nog eens verdeeldheid; de gemeenteraad van Enschede wilde eveneens niet dat de provincie een meerderheidsbelang zou nemen.

Van Onna zegt dat het er niet toe doet hoe de belangen in het XL Park verdeeld worden. "Dat is een afgeleide discussie. Oorzaak en gevolg worden door elkaar gegooid."

OorzaakBelangrijke oorzaak voor het uitblijven van grote ondernemingen die naar het XL Businesspark komen is de economische crisis, meent Van Hijum. Daardoor zijn gemeenten eerder geneigd belangstellende bedrijven op een van hun eigen terreinen onder te brengen. "Je merkt dat er argwaan is", zegt Van Hijum.

Maar voorzitter Michel Kotteman van het dagelijks bestuur van het XL Businesspark, in het dagelijks leven wethouder van de gemeente Borne, stelt dat een verouderd, knellend bestemmingsplan de belangrijkste oorzaak is. Kotteman: ,,Toen het plan werd gemaakt was het XL Park voor ruimtevretende bedrijven bedoeld. Meer dan twee hectare vond men toen al veel."

Grote bedrijvenHet XL Businesspark werd ooit opgezet als regionaal bedrijventerrein, speciaal voor bedrijven die veel ruimte nodig hebben. Er werd een bestemmingsplan gemaakt dat daar destijds bij paste. Ook maakte de gemeente Almelo een beeldkwaliteitsplan, met strenge eisen aan de architectonische kwaliteit en de ruimtelijke invulling met heggetjes, meidoorns en ander groen.

,,Maar tegenwoordig hebben we het over bedrijven die 3, 4 of zelfs 5 hectare willen", zegt Kotteman. "Dat past niet in een bedrijventerrein met een meanderende Doorbraak en landschappelijke weggetjes", zegt de voorzitter.

AanpassingHij schermt nu met een bedrijf dat zelfs 10 hectare zou willen afnemen, maar wil niet zeggen om welk bedrijf het gaat. "Ja, natuurlijk zijn we met Almelo in gesprek over aanpassing van het bestemmingsplan. Maar daar moeten we als XL Park zelf ook werk voor verzetten. Dat is lastig als je voor 60 uur werk hebt en maar voor 20 uur werknemers."

Volgens Van Onna heeft het XL Park een flexibel bestemmingsplan nodig, met verschillende bouwhoogtes en snelle vergunningstrajecten. "Dat zijn inderdaad heel basale zaken." Hij zegt dat Twente absoluut kansen is misgelopen. "Er moeten aanpassingen komen, niet vandaag maar gisteren nog", zegt Van Onna. "Dit soort logistieke bedrijven heeft een potentie van honderden banen."

FinancieelVolgens Kotteman is daarvoor een financiële impuls nodig. De Bornse wethouder heeft nog hoop dat Provinciale Staten voor de zomer alsnog tot het besluit komen een meerderheidsbelang in het park te nemen. "Ik proefde vier weken geleden al dat het nog geen gelopen koers was, maar het is ook nog geen onhaalbare missie." Gedeputeerde Van Hijum verwacht dat echter niet. Hij spreekt wel de verwachting uit dat een eenmalige injectie er wel zal komen.