Nieuws Actueel

Zeehavens aan de Westerschelde aarzelen nog over innige samenwerking

Als de zeehavens in Zuidwest-Nederland hun economische slagkracht willen vergroten, kunnen ze leren van de haven van Singapore, bleek donderdag tijdens de tiende Scheldeconferentie in Zandvliet.

Frank Balkenende (PZC) 30 september 2016

Havenvlissingen

Singapore is het schoolvoorbeeld van de haven van de toekomst. Elke speler, van havenbedrijf tot containerreuzen en van overheid tot universiteit, werkt er samen. Het is efficiënt, duurzaam en het brengt geld in het laatje. Daarom is Singapore een leidend internationaal maritiem cluster.

Hoewel Nederland de beste haveninfrastructuur ter wereld bezit, groeit het besef dat je binnen de haven clusters moet maken als dat voordeel oplevert. En dat je soms ook allianties moet smeden met andere partners. Universiteiten en ict-bedrijven bijvoorbeeld. Maar wellicht ook met een buurhaven. Dat vereist een andere rol van havenbedrijven. Ze worden regisseur, organisator en oliemannetje.

Winning combinations

Algemeen directeur Jan Lagasse van Zeeland Seaports noemde bijvoorbeeld Smart Delta Resources, waarbij tien bedrijven restwarmte en -stoffen uitwisselen. Dat gaat zelfs over de grens, want staalproducent Arcelor Mittal in Gent doet ook mee. Zeeuwse uienbedrijven en logistieke dienstverleners in de haven van Vlissingen bundelen hun krachten. Meer uien worden geëxporteerd via Vlissingen. Dat bespaart kosten, tijd en er gaat zo jaarlijks 1500 ton CO2 minder de lucht in. Dat zijn 'winning combinations', de titel van het nieuwe strategisch masterplan van het Zeeuwse havenbedrijf. Lagasse: "Maar bedrijven aan elkaar koppelen heeft alleen zin als dat toegevoegde waarde oplevert. Als er banen bijkomen en bedrijven door die clustering langdurig in je haven zullen blijven."

Verschillende problemen

Het punt is dat de vier havens verschillende problemen hebben. Antwerpen wil samenwerken om de nautische bereikbaarheid te verbeteren en de files rond de haven te verminderen, maar juist door de opstoppingen zijn al bedrijven uit het Antwerpse havengebied naar Zeeland verkast. Ze praten met elkaar, maar van hofmakerij was donderdag nog weinig te merken. Samenwerken met andere havens, ja, maar vooral als alle spelers erbij winnen. Het wordt polderen rond de Westerschelde.