Nieuws Actueel

Zeeland maakt meer ruimte voor kip haast onmogelijk

De Dierenbescherming, het keurmerk Beter Leven en de ZLTO roepen de provincie op intensieve veehouderijen de ruimte te geven om diervriendelijker te worden. Een interview in PZC.

Theo Giele | Foto: Marieke Mandemaker 20 januari 2017

Boerderij marieke mandemaker

In Zeeland is het aantal actieve vleeskuikenbedrijven beperkt. Ze zijn op de vingers van vier handen te tellen. Wie in Nederland vleeskuikens voor zijn broodwinning houdt, moet mee in de ontwikkeling naar een diervriendelijker bedrijfsvoering. Grote supermarktketens stellen steeds hogere eisen aan het dierenwelzijn.

Van den Hoek en zijn collega’s willen een volgende stap maken door te voldoen aan de eisen die de Dierenbescherming en Beter Leven stellen. Daarvoor is het nodig dat de dieren een frisse snavel kunnen halen. Minimaal acht uur per dag moeten de dieren toegang krijgen tot ‘een ruime overdekte uitloop met een oppervlakte van minimaal 25 procent van bestaande stal (zonder uitloop)’. En hier zit het probleem. Om de grote varkensbaronnen buiten de deur te houden stelde de provincie jaren geleden grenzen aan de intensieve veehouderijen: 5000 vierkante meter stal was en is het maximum.

Eisen

Een aantal gemeenten in Zeeland heeft de eisen nog scherper gesteld. De provinciale limiet is een probleem voor bedrijven die nu een overdekte uitloop voor hun kuikens willen maken. Alleen als de wet verplicht een grotere oppervlakte per dier aan te houden wil de provincie van die 5000 vierkante meter afwijken.

,,In dit geval is er echter geen sprake van een wettelijke regeling maar van het vrijwillig inspelen op een ontwikkeling die de markt en de samenleving vraagt’’, aldus het dagelijks provinciebestuur. De brieven van de ZLTO en de Dierenbescherming met het verzoek de vleeskuikenbedrijven tegemoet te komen wordt vandaag besproken door de statencommissie ruimte. Van den Hoek vindt het ‘van de zotte’ dat de regel verbetering van het dierenwelzijn in de weg staat.

Normen van supermarkten

Maar het gaat niet alleen om het welbevinden van de kuikens. Als de Zeeuwse bedrijven niet aan de nieuwe eisen voldoen, zullen slachterijen op zoek gaan naar leveranciers die wel dieren aan de normen van supermarkten voldoen. In Noord-Brabant volstaat een simpele melding als kuikenbedrijveneen uitloop willen bouwen en verder binnen de milieu- en bouwregels blijft.

,,Zeeland is wel heel erg lastig’’, beaamt Roelof Dees van de afnemer van vleeskuikensen producent van kipproducten 2 Sisters Storteboom. Wie aan de supermarkten wil blijven leveren, moet mee met die nieuwe normen. Export naar het buitenlandis een alternatief, maar dan moeten Nederlandse bedrijven concurreren met landen waar de kostprijs een stuk lager is.