Nieuws Actueel

Zeeuws tijdschrift Ballustrada viert 30e jaargang

Het literaire tijdschrift Ballustrada is aan de 30ste jaargang begonnen. Dat wordt gevierd, met een wat verwarrende bijeenkomst in Middelburg én een extra dik themanummer, getiteld 'De storende factor'. Een interview in PZC.

Jan van Damme | Foto: Dirk-Jan Gjeltema 18 november 2016

Ballustrada

We spreken met de redactie van het enige literaire tijdschrift in Zeeland. André van der Veeke, man, 69 jaar, was één van de initiatiefnemers van 'Ballustrada' in het voorjaar van 1987. Ko de Jonge, man, 71 jaar, sinds 1988 als vormgever bij het tijdschrift betrokken. Jan J.B. Kuipers, man, 63 jaar, is sinds 1990 redacteur. Johan Everaers, man, medewerker sinds 1993 en redacteur sinds 2010.

Ontstaan Ballustrada

Sprekend over het begin, 30 jaar geleden. Van der Veeke herinnert zich. De kunstenaars Willy de Houck en William Verstraeten wilden een eigen, onafhankelijk tijdschrift. Het werd een op A4 gestencild blaadje. Of de dubbele l in 'Ballustrada' een vergissing was, is nog steeds de vraag. Literatuur moest erin, interviews, eigen werk. Na een jaar werd er een echte drukker gevonden. Ko de Jonge herinnert zich het tijdschrift 'Slib'. Dat werd omgezet in de nog altijd bestaande Slibreeks: vier klein-formaat-boekjes per jaar. 'Ballustrada' sprong in het gat van het verdwenen tijdschrift 'Slib'.

Allure en uitstraling

Het titelblad vermeldt steevast: 'waarin opgenomen de Zeeuwsche Nachtegael'. Een verwijzing naar Jacob Cats en andere Zeeuwse schrijvers die in 1623 wilden laten zien dat de provincie op literair gebied niet onderdeed voor Holland. Zo'n verwijzing, dat heeft iets van jezelf bevorderen tot de adelstand, vindt ook de redactie. Terecht, ook dat zeggen ze.

Ballustrada wordt gezien als een Zeeuws periodiek. Dat is betrekkelijk, zeggen de redactieleden. De redactie en de vormgever zijn Zeeuws. Maar de medewerkers komen overal vandaan. De meeste van de 250 abonnees zijn evenmin in Zeeland te vinden. In elke aflevering worden vier à vijf afbeeldingen van kunstenaars uit het mail art-circuit opgenomen. "Mail art geeft ons vleugels'', zegt Van der Veeke, "er worden wereldwijd tijdschriften verstuurd, van Vuurland tot Noord-Siberië.''

De sfeer van het tijdschrift is een beetje underground, vindt de redactie, de sfeer van de late sixties. Behalve vele losse poëzie- en prozabijdragen zijn mail art en vaste rubrieken als laaglandse poëzie beeldbepalend.

Warm dankwoord

Provinciesubsidie krijgt het tijdschrift niet meer. Abonnees en Vrienden van Ballustrada hebben die klap opgevangen. Met nog steeds een warm dankwoord richting beeldende kunstenaars, die werk ter beschikking stelden op een openbare veiling toen het echt nijpend was. Er is nu een samenwerkingsverband met Uitgeverij Liverse.

De redactie houdt van papier, in een tijdschrift moet je kunnen bladeren, lezen, je moet het kunnen wegleggen en weer oppakken. Let op, zeggen ze, er komt een Renaissance van het papier.