Nieuws Actueel

Zeeuwse windenergie helpt 4 multinationals vooruit

43 windmolens op de Krammersluizen en Neeltje Jans draaien straks in dienst van vier grote bedrijven, laat PZC weten. De stroom wordt rechtstreeks geleverd.

MARCEL MODDE | Foto: Dirk-jan Gjeltema 18 januari 2017

Windenergie zeeland multinationals dirk jan gjeltema

De multinationals AkzoNobel, DSM, Philips en Google Nederland profiteren de eerstkomende vijftien jaar optimaal van de Zeeuwse wind. De bedrijven, verenigd in een consortium, nemen alle elektriciteit af die vanaf volgend jaar wordt opgewekt door de negen nieuwe turbines op Neeltje Jans. Het is het tweede regionale windenergieproject waar het consortium de hand op heeft weten te leggen.

In oktober werd al bekend dat de 34 molens in het eveneens nieuw te bouwen Windpark Krammer op het sluizencomplex bij Bruinisse na de ingebruikname in 2019 vrijwel alleen draaien voor de energievoorziening van de vier bedrijven. Een kleine vijf procent schiet daar over voor particulier gebruik.

Duurzaam

De elektriciteit die de 43 Zeeuwse windmolens straks samen opwekken, is vergelijkbaar met de jaarbehoefte van ruim 140.000 huishoudens. Dat helpt een bedrijf als AkzoNobel een aardig eind op weg, vertelt directeur energie Marcel Galjee. ,,Volledig energieneutraal zal voor ons heel lastig worden. Maar de leden van het consortium zetten hiermee wel een aanzienlijke stap vooruit naar verdere verduurzaming. In 2015 kwam 39 procent van het energieverbruik van AkzoNobel uit duurzame bronnen, zoals wind en zon. Onze doelstelling voor 2020 staat op 45 procent. De contracten met de windparken Krammer en Bouwdokken helpen ons een heel eind op weg om die ambitie te bereiken.”

Zeeland

Het is niet toevallig dat het consortium voor beide contracten in Zeeland is uitgekomen, aldus Galjee. ,,Dat heeft alles te maken met de ambities van deze provincie op het gebied van windenergie. Maar we kijken natuurlijk ook wat er buiten Zeeland en verder mogelijk is om onze ambities te realiseren.” De vier bedrijven nemen de stroom de komende vijftien jaar rechtstreeks af, zonder tussenkomst van een energiemaatschappij. Die leverantie kan gewoon plaatsvinden via het bestaande netwerk. Het contract met het consortium garandeert een solide basis voor ontwikkeling van beide windparken en de investeringen die daarmee zijn gemoeid.

CO2

Nederland werkt op grond van het Energieakkoord aan het gebruik van veertien procent ‘hernieuwbare energie’ in 2020. In 2050 mag in Nederland nog nauwelijks CO2 worden uitgestoten. Directeursvoorzitter Knut Schwalenberg van AkzoNobel Nederland: ,,Nieuwe concepten en samenwerkingsverbanden zijn nodig om de industrie en economie in Nederland te verduurzamen. Zo laten we zien dat de energie-intensieve industrie een grote bijdrage kan leveren aan de CO2- doelstellingen van de overheid.”