Nieuws Actueel

Dit vinden werknemers van het nieuwe vaderschapsverlof

Met de nieuwe geboorteverlofwet worden de verlofmogelijkheden voor vaders fors verruimd, van twee dagen tot maximaal zes weken. Uit onderzoekt blijkt dat driekwart van de mensen tevreden is met de wet. De helft van de mannen geeft aan gebruik te maken van de mogelijkheden.

Vincent Krijtenburg | Foto: Pixabay 13 juni 2018

Vaderschapsverlof vader ouderschapsverlof pixabay

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid presenteerde eerder dit jaar de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). De wet die nog ter consultatie ligt, geeft partners de mogelijkheid om een week verlof te krijgen in plaats van twee dagen. Bovendien kunnen partners in het eerst half jaar na de geboorte van de baby straks nog eens vijf weken extra geboorteverlof krijgen. Search Laboratory voerde een onderzoek uit in opdracht van Viking. In totaal gaven 538 vrouwen en 758 mannen hun mening.

Vaderschapsverlof Zweden

Bijna driekwart van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de nieuwe regeling. Maar vergeleken met andere Europese opties zijn ze nog steeds ontevreden over het nieuwe Nederlandse model. Een derde van de mannen ziet liever het Zweedse model waar zestien maanden tussen de partners verdeeld kan worden, en een derde ziet liever het voorstel van de Europese Commissie, wat tot vier maanden kan oplopen. “Men is tevreden want er is eindelijk wat, maar vergeleken met de EU zijn we er nog niet. Daar is alles ruimer. Zeker in Scandinavië, daar hanteren ze in het beleid het gelijkheidsideaal terwijl hier in Nederland het huiselijkheidsideraal voorop blijft staan”, zegt Peter Tromp van het Vader Kennis Centrum.

Lees ook: Waarom Microsoft vaderschapsverlof flink oprekt

Hoe lang

Ongeveer de helft van de mannen geeft aan om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden. Zij zullen naar eigen zeggen vijf dagen plus vijf weken verlof aanvragen. In de extra periode van vijf weken krijgen ze uitkering ter hoogte van 70 procent van het loon betaalt. Ook de vrouwen zijn enthousiast over de extra weken ondersteuning van manlief. 64 procent wil dat de man vijf dagen en vijf weken verlof opneemt.

Prioriteiten

In het onderzoek werd ook gevraagd naar de factoren die mee worden genomen in de overweging om langer verlof op te nemen.

  • 92% Hechting met de baby
  • 90% Ondersteuning van de partner
  • 74% Financiële impact
  • 59% Hoeveel de vader kan bijdragen in het huishouden
  • 33% De carrière van de vader op peil houden

Lees ook: De Ondernemer doet onderzoek naar de groeikracht van het MKB

Vruchten geplukt

Volgens Minister Wouter Koolmees hebben zowel mannen als vrouwen en het kind baat bij de vernieuwing. “Als je een kind krijgt, verandert er van de ene op de andere dag van alles. Je zit meteen in het spitsuur van het leven. En dan is het natuurlijk goed om met elkaar extra tijd te krijgen, om te kunnen wennen aan het leven met een baby erbij. Daardoor ontstaat er een betere start voor moeder, partner en kind. De taken in en rond het huis en het werk worden daarmee vanaf het begin beter en eerlijker verdeeld en daar worden later de vruchten van geplukt. Je doet het dan echt samen, de moeder kan ook aan haar carrière blijven werken. En ook is het volgens onderzoeken een goed begin van de band tussen de ouders en het kind.”

Workaholic

Het merendeel van de mannen zegt het werk niet helemaal los te kunnen laten tijdens het verlof. 75 procent van de mannen zou tijdens het vaderschapsverlof een vinger aan de pols houden. Vier van de tien zegt zelfs dagelijks werkactiviteiten uit te voeren. Slechts 25 procent van de mannen zegt hun werk helemaal naast zich te laten liggen. Daartegenover staat dat 44 procent van de vrouwen het werk volledig naast zich zou laten liggen tijdens het zwangerschapsverlof, en maar 12 procent zegt dat ze zich dagelijks met werk bezig zouden houden.