Nieuws Actueel

ZZP'er bereid in te leveren voor snelle betaling

Een kwart van de ZZP'ers wordt binnen veertien dagen uitbetaald. Bijna drie op de vier ZZP'ers wordt binnen dertig dagen uitbetaald. Hoewel dit een redelijk gangbare termijn lijkt, geeft één van de vijf ZZP'ers aan dat hij of zij bereid is om een percentage van het uurtarief af te staan voor een snellere betaling. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 912 ZZP’ers in samenwerking met IT-Staffing.

De Ondernemer 16 augustus 2016

Uit het onderzoek blijkt dat het huidige uurtarief van de ZZP’er nagenoeg gelijk is aan het gewenste uurtarief. Er bestaat wel een verschil tussen de lager opgeleide en de hoger opgeleide ZZP'er.

Huidige versus gewenste uurtariefHet gewenste uurtarief van de ZZP'er die een hogere opleiding heeft gevolgd ligt aanzienlijk hoger, namelijk gemiddeld 76,63 euro, dan het gewenste uurtarief van de ZZP'er die een lagere opleiding heeft genoten, namelijk gemiddeld 51,89 euro. 3 op de 4 ZZP'ers met een lagere opleiding wenst een uurtarief onder de 70 euro terwijl ditzelfde aantal hoger opgeleide ZZP'ers het liefst een uurtarief rekent van 70 euro of meer.

Over het onderzoekDe resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 912 ZZP'ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen ZZP'ers die Nederland kent (CBS, april 2016). Van de ondervraagden is het overgrote deel (68,4 procent) al meer dan 5 jaar actief als ZZP'er. Ruim drie kwart zit in de leeftijd van 45 tot 65 jaar (77,1 procent) en is hoger opgeleid (75,1 procent).