Nieuws Actueel

Zo kun je loon tot je winst uit onderneming rekenen

Naast je winst uit onderneming, kun je als zelfstandig ondernemer ook een dienstbetrekking hebben. Hoewel een dienstbetrekking prima kan bestaan naast je eigen onderneming, kan het wel voor problemen zorgen indien je hierdoor niet meer aan het urencriterium voldoet. Onder bepaalde voorwaarden kun je je gewerkte uren in loondienst echter meenemen bij je winst uit onderneming. Je zult dan eerder voldoen aan het urencriterium. BusinessCompleet legt uit hoe en onder welke voorwaarden je je loon tot je winst uit onderneming mag rekenen.

BC.nl 15 juni 2016

Werken ondernemer laptop administratie thee kantoor 1065

Om aanspraak te maken op de ondernemersaftrek, waaronder bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek vallen, moet je voldoen aan het urencriterium. Je voldoet aan het urencriterium als je minimaal 1.225 uur aan je onderneming besteedt én je meer dan 50 procent van je tijd aan je onderneming besteedt. Je voldoet ook aan het urencriterium indien je 1.225 uur werkt voor je onderneming en in één of meer van de voorgaande vijf jaren geen ondernemer was. Voor het urencriterium mogen nagenoeg alle uren mee worden genomen, denk hierbij aan uren die je besteedt aan klantcontact, voorbereiding en het bijhouden van vakstudie. Wel is het hierbij belangrijk dat je de gewerkte uren nauwkeurig vastlegt in een urenadministratie. Gewerkte uren in loondienst zullen niet direct meetellen voor het urencriterium. De gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer staat namelijk haaks op de zelfstandigheid van een ondernemer.

Combineren loon en winst Indien je naast je onderneming werkt in loondienst, zou het urencriterium in gevaar kunnen komen. Allereerst doordat je naast je werk in loondienst nog minimaal 1.225 uur moet besteden aan je onderneming. Daarnaast is het ook belangrijk dat je meer tijd besteedt aan je onderneming dan aan je dienstbetrekking. Als je niet aan het urencriterium voldoet, vervalt je recht op ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek verlaagt je belastbare winst, waarmee ook de te betalen belasting.

Indien je naast het hebben van je eigen onderneming ook werkt in loondienst, zouden de gewerkte uren in loondienst kunnen worden geabsorbeerd door je onderneming. In dit geval zullen de uren die je werkt in loondienst meetellen voor het urencriterium waardoor de kans op het verliezen van je ondernemersaftrek kleiner wordt.

Looninkomsten als winst uit onderneming De Hoge Raad heeft in een uitspraak uit 2005 al beslist dat looninkomsten kunnen worden beschouwd als winst uit onderneming indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De ingehouden loonbelasting mag je dan verrekenen met je te betalen inkomstenbelasting.

Nauwe samenhang Allereerst moet er een nauwe samenhang bestaan tussen de werkzaamheden in loondienst en de werkzaamheden voor je eigen onderneming. Ofwel de werkzaamheden in loondienst moeten in het verlengde liggen van je ondernemersactiviteiten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een bloemist die af en toe een cursus bloemschikken verzorgt. Indien de bloemist in loondienst echter administratieve werkzaamheden verricht, zal dit niet in elkaars verlengde liggen.

Ondergeschiktheid Een tweede eis is dat de werkzaamheden in dienstbetrekking een ondergeschikte plaats in moeten nemen in het geheel van de ondernemingsactiviteiten. In de uitspraak van de Hoge Raad is ‘ondergeschiktheid’ niet verder uitgewerkt, waardoor discussie over dit begrip mogelijk is. Ondergeschiktheid zou inhoudelijk kunnen zijn maar ook op basis van tijdsbesteding of opbrengsten.

Geld en tijdDe Belastingdienst vermeldt in het webinar DBA voor ZZP’ers van 12 april 2016 dat zij bij ondergeschiktheid kijkt naar geld en tijd. Indien je je inkomsten uit dienstbetrekking dus bij je winst uit onderneming wilt optellen (en de gewerkte uren in loondienst wil laten meetellen voor het urencriterium), dien je aannemelijk te maken dat je werk in loondienst ondergeschikt is aan je ondernemingsactiviteiten, zowel qua tijd als qua opbrengsten.

De Belastingdienst zal vaak proberen jouw argumenten te weerleggen, en te bewijzen dat er sprake is van een dominante positie van de dienstbetrekking ten opzichte van je eigen onderneming.

Lees verder op BC.nl