Nieuws Actueel

'Wildgroei ijswinkels in Amsterdam moet ingeperkt worden'

Het roer is om: in de strijd tegen de opmars van ijszaken, kaaswinkels en wafelwalmen omarmt D66-wethouder Kajsa Ollongren de Wallenaanpak waar haar partij jarenlang tegen heeft gestreden. Dat schrijft Het Parool.

Michiel Couzy 13 april 2016

Ijsje frozen yoghurt ijssalon koel amsterdam froyo

Wethouder Kajsa Ollongren (Economie) wil een einde maken aan de ongewenste opmars van ijs- en kaaswinkels in het centrum. Onder meer door panden over te nemen, als onderdeel van de Wallenaanpak. Ollongren spreekt van een 'offensief om de verschraling af te remmen'.

MonocultuurDe D66-wethouder stoort zich aan de monocultuur die ontstaat in de binnenstad; ijs- en kaaswinkels, wafelbakkers met Nutellapotten voor de deur, die zich vooral richten op de groeiende stroom toeristen. "Het loopt in bepaalde straten uit de hand." Hierdoor staan de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de binnenstad onder druk, aldus Ollongren, die vreest dat het draagvlak voor toerisme onder bewoners erdoor zal verdwijnen.

Stadsdeel Centrum probeert met controles paal en perk te stellen aan de opmars van dit soort winkels, maar dat gaat Ollongren en ook het stadsdeel niet ver genoeg. De wethouder wil nu ook de Wallenaanpak inzetten.

TakenpakketBinnenkort stemt de gemeenteraad naar alle waarschijnlijkheid in met de oprichting van 1012Inc, een investeringsvehikel dat met tientallen miljoenen aan publiek en privaat geld het aanzien van de Wallen moet veranderen. De strijd tegen de toeristische monocultuur behoort ook tot het takenpakket van 1012Inc; door panden op te kopen en te beheren, kan de gemeente voorkomen dat daarin nieuwe ijssalons komen.

Ollongren zal ook een beroep doen op ondernemers en vastgoedeigenaren om niet nog meer van dit soort winkels te beginnen. "Natuurlijk, ik ken het verweer van de ondernemers die er achter zitten: 'het is toch niet verboden?' Ik vind dat te makkelijk. Nee, het is niet verboden, maar het voegt ook werkelijk helemaal niets toe."

De wethouder zal deze partijen bijeenbrengen en wijzen op hun verantwoordelijkheid voor een leefbare straat of buurt. "Ondernemen in een populaire stad is niet vrijblijvend. Dit betekent dat ze niet altijd voor de maximale winst of hoogste bieder moeten gaan. Ik gun iedereen een goede winst, maar als het draagvlak voor toerisme afneemt, is dat ook slecht voor ondernemers."

Winkelstraatmanagers worden ingezet om een dreigend overaanbod van hetzelfde soort winkels in een vroeg stadium aan te kaarten. Ollongren hoopt uiteindelijk een convenant te kunnen sluiten met ondernemers, bewoners en vastgoedpartijen.

De wethouder zal onderzoeken of het mogelijk is via een regeling een limiet te stellen aan het aantal ijs- of kaaswinkels, zoals eerder gebeurd is bij souvenirshops en sekswinkels in het centrum. Ze kijkt ook naar een uitsterfregeling: als een ijssalon sluit, mag in het pand geen nieuwe komen.

Vanavond licht Ollongren haar plan toe in het stadsgesprek over drukte in de stad, een samenwerking tussen Het Parool en De Balie. Aanvang 20.00 uur.