Nieuws Actueel

Zoetermeerse boeren steeds verder in de verdrukking

Yorick Roos 9 februari 2016

Minderboerenzoetermeer

De boer verdwijnt langzaam maar zeker uit Zoetermeer. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal landbouwbedrijven neemt af en steeds meer veetelers kiezen voor een vertrek, schrijft het AD. Toch is er volgens Gerard de Groot ‘van uitsterven geen sprake’.

Zoetermeer telde vorig jaar nog drieëntwintig landbouwbedrijven. Een flinke afname in vergelijking met voorgaande jaren. In 2000 stonden er nog eenenveertig landbouwbedrijven geregistreerd binnen de Zoetermeerse stadsgrenzen. Zoetermeerse boeren die akkerbouwgroenten verbouwen zijn zelfs helemaal uit de stad verdwenen en volgens cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) kent de stad ook geen glastuinbouw meer.

En ook in de veeteeltsector verdwijnen de agrariërs. Zo telde de stad in 2000 nog zes geitenboerderijen, nu is dat er nog maar een. Ook het aantal varkenshouderijen is zo goed als opgedroogd in Zoetermeer. Zes varkens werden er vorig jaar gehouden bij het enige overgebleven varkensbedrijf in de stad, terwijl de teller rond de eeuwwisseling nog op bijna negenhonderd dieren stond.

UitgekochtVolgens Gerard de Groot is er een belangrijke reden voor de daling in Zoetermeer. Hij heeft een melkveehouderij in de Meerpolder en zag de afgelopen jaren van dichtbij hoe steeds meer collega’s uit de stad weg trokken. “Een groot deel van de boeren zat langs de Voorweg, in het gebied van de Nieuwe Driemanspolder”, weet De Groot. “Die zijn de laatste jaren bijna allemaal uitgekocht omdat er straks een andere bestemming komt voor dit gebied. Voor zover ik weet, zit er in dat gebied nog één actieve boerderij, maar die moet ook plaatsmaken.”

Zelf weet De Groot zijn hoofd aardig boven water te houden. Al kwam daar wel een koerswijziging aan te pas. “Ik ben mij gaan richten op het produceren van biologische melk”, legt de agrariër uit. “Biologisch is nog nooit zo ‘in’ geweest als nu. Hierdoor krijg ik bijna twee keer zoveel voor mijn melk als toen ik nog handelde in ‘normale’ melk.”

Plusjes Ondanks de lastige tijden voor de Zoetermeerse boeren viel er wel degelijk een aantal plusjes te noteren. Zo werden er meer vierkante meters graan verbouwd en nam het aantal koeien en stieren voorzichtig toe.

De Groot denkt dan ook niet dat de boeren op korte termijn helemaal zullen verdwijnen uit Zoetermeer. “Zo snel zal dat niet gaan. Er zit nog een aantal heel succesvolle bedrijven in de stad. De producten hiervan gaan de hele wereld over. Ik denk toch dat er nog genoeg Zoetermeerse boeren zijn die zich goed staande weten te houden.”