Nieuws Actueel

Zonnepanelen op bedrijventerrein 't Lochter in Nijverdal

Ongebruikte ruimte op daken van productiehallen op bedrijventerrein ’t Lochter in Nijverdal krijgt een milieuvriendelijke invulling.

Van onze redactie 8 maart 2016

Zonnepanelen 2

De Holding Van Keulen Bedrijven komt tot 2031 in aanmerking voor een rijkssubsidie van in totaal 6,2 miljoen euro voor het plaatsen van zo’n 14.000 zonnepanelen op de daken van vijf bedrijfspanden in Nijverdal en Groningen. In Nijverdal gaat het om vier productiehallen op bedrijventerrein ’t Lochter aan de Van den Bergsweg, Industrieweg en James Wattstraat, in Groningen om één pand aan Bornholmstraat.Duizend huishoudens Algemeen directeur Joop van Keulen geeft desgevraagd aan dat de zonnepanelen ‘gefaseerd’ worden geplaatst, de eerste over ongeveer twee maanden. Ze hebben een totaal rendement van 3,5 megawatt: goed voor het jaarlijkse verbruik van circa duizend huishoudens.