Nieuws Actueel

Zwakke ZZP'ers: Moet de onderkant blijvend worden beschermd?

Alle inspanningen van het kabinet ten spijt blijft de discussie over de positie van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) telkens oplaaien. De recentste oproep is afkomstig van vakbond CNV, die zzp-tarieven voortaan wil vastleggen in een cao. Eerder waren er al verzoeken om minimale tarieven in de thuiszorg, discussies over het nut van modelovereenkomsten voor freelancers en rumoer over de schijnzelfstandigheid van pakjesbezorgers, schrijft De Volkskrant.

Xander van Uffelen 8 maart 2016

Jongerezzpopdrachten1065

Alle oproepen hebben een rode draad: het opkomen voor zzp'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Door hun gebrekkige onderhandelingsmacht hebben deze zzp'ers grote moeite eerlijke tarieven voor hun werk af te spreken. Aan de overheid de taak dit probleem op te lossen.

Nu heeft het kabinet-Rutte II al diverse maatregelen genomen om de machtspositie van zwakke zzp'ers te verbeteren. De Wet werk en zekerheid is bijvoorbeeld bedoeld om de positie van zzp'ers en werknemers met een tijdelijk contract te verbeteren. Het ontslagrecht is aangepast met als doel het gat tussen de vaste baan en een tijdelijke baan te verkleinen. En het kabinet heeft diverse regels bedacht om schijnzelfstandigheid aan te pakken.

De praktijk is echter weerbarstig. Flexwerkers krijgen zelden een vaste baan aangeboden. Het ontslagrecht blijkt voor de rechtbank vaak minder soepel te zijn. En onder zzp'ers is veel onrust over de nieuwe regels.

Lees verder op Volkskrant.nl