Nieuws Actueel

Zwanger en zzp’er, hoe zit dat?

Eveline Meijer 20 januari 2016

Zwanger ZZP 2

Zwangere vrouwen in loondienst krijgen zwangerschapsverlof. Maar hoe zit dat als je een eigen onderneming hebt? Nu er steeds meer vrouwen ondernemer worden, wordt deze vraag steeds vaker gesteld.

Lees ook:Recordaantal ondernemingen in Nederland'Nog jaren glazen plafond'Nederland shopt tijdens kantoorurenZzp'ers en robots gaan niet samen

Het antwoord is eenvoudig: ja, als zzp’er heb je ook recht op zwangerschapsverlof. Hier is een speciale uitkering voor gemaakt: Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ).

Om de ZEZ te krijgen, moet je echter wel aan minimaal één van drie voorwaarden voldoen:

Je bent zelfstandige met of zonder personeel Je bent zelfstandig beroepsbeoefenaar Je bent meewerkend echtgenote/partner van een zelfstandige

Ben je ondernemer? Daarnaast moet je volgens de overheid ook als ondernemer aangemerkt zijn, wil je recht hebben op de ZEZ. Hiervoor moet je in het kalenderjaar voor je zwangerschapsuitkering ingaat ten minste 1225 uur als zzp’er gewerkt hebben. Werkte je minder dan dat? Dan krijg je niet de volledige uitkering. Hoe hoog je uitkering dan is, hangt af van je winst in dat jaar, ook als je meewerkend echtgenote of partner bent.

Hoelang, hoeveel en wanneer? Je ZEZ-uitekering is nooit hoger dan het wettelijk bruto minimumloon. De kans is daarmee groot dat je de maanden dat je zwangerschapsverlof hebt, minder inkomsten hebt. Wel krijg je vakantiegeld over je ZEZ-uitkering, namelijk acht procent. Dit bedrag wordt na je ZEZ-uitkering naar je overgemaakt.

De uitkering gaat in tussen de zes en vier weken voor de dag na de uitgerekende datum. Je mag zelf beslissen op welke dag in deze periode je de uitkering in laat gaan. Daarna heb je nog minimaal tien weken recht op uitkering: de ZEZ duurt minimaal 16 weken. Beval je voor de uitkering begint, dan duurt de ZEZ ook 16 weken.

Steeds meer vrouwelijke ondernemers In 2015 is het aantal vrouwelijke ondernemers flink toegenomen, zeker onder de part-time ondernemers. Sinds 1 januari was 35,1 procent van de ondernemers vrouw, wat neerkomt op bijna 520 duizend ondernemers. Onder de part-time ondernemers ligt de man/vrouw-verhouding op 60/40.