Nieuws Actueel

ZZP’er: werknemer nieuwe stijl

Zelfstandig ondernemerschap blijft onverminderd populair in Nederland. Zo zijn vorig jaar 2% meer starters een eigen bedrijf begonnen. Voor dit jaar wordt een stabilisatie van het aantal startende ondernemers verwacht. De overgrote meerderheid van de starters bestaat uit zzp’ers. Zij zijn er mede verantwoordelijk voor dat de samenstelling van de arbeidsmarkt verandert, stelt ING Economisch Bureau.

Van onze redactie 15 februari 2016

Zzper1065

In 2015 kozen ruim 129.000 personen¹ voor het zelfstandig ondernemerschap. Dit zijn er 2% meer ten opzichte van 2014. De toename komt zowel door een aantrekkende economie, waardoor starters kansen zien in de markt, als door een hoge werkloosheid. Omdat het nog altijd moeilijk is om een nieuwe baan te vinden, kiezen ontslagen werknemers eerder voor het ZZP’er-schap. Voor dit jaar verwacht ING Economisch Bureau een stabilisatie van het aantal starters.

Minder koeriers, kleding- en schoenwinkels in 2015

Zowel in de bouw als in de industrie nam het aantal starters vorig jaar met 7% toe. Ook in de zorg en het onderwijs gingen meer starters aan de slag. Met name in de bouw en zorg is sprake van een flexibiliseringsslag door bedrijven, waardoor veel voormalig werknemers kiezen voor het ZZP’er-schap. Daarentegen waren er vorig jaar minder starters in de handel en transport & logistiek. Zo startten minder winkeliers in het kleding- en schoenensegment, twee sectoren die al jaren in zwaar weer verkeren. Ook waren er aanzienlijk minder starters die als koerier of postbezorger aan de slag gingen.

Traditionele arbeidsmarkt verandert in rap tempo

Zelfstandig ondernemerschap is al jaren populair in Nederland. Sinds 2008 zijn er jaarlijks meer dan 100.000 starters, waarvan het overgrote deel ZZP’er is. Dit komt onder meer door verbeterde toegang tot nieuwe technologieën en een grotere behoefte aan flexibiliteit en vrijheid. Als gevolg hiervan verandert de traditionele arbeidsmarkt in rap tempo. Er is een verschuiving zichtbaar van vaste arbeidsrelaties naar flexibele en van mkb’ers naar ZZP’ers.

Van een ZZP’er komt een ZZP’er

Ook de komende jaren blijft de aanwas van nieuwe ZZP’ers, bij onveranderd overheidsbeleid, hoog. Een veelgenoemd nadeel van het grote aantal ZZP’ers is dat ze nauwelijks werkgelegenheid creëren omdat ze geen personeel in dienst willen nemen. Maar ook ZZP’ers groeien. Nieuwe opdrachten die ze zelf niet kunnen uitvoeren worden echter eerder doorgeschoven naar andere ZZP’ers dan dat er personeel in dienst wordt genomen. Op deze manier wordt dus wel degelijk werkgelegenheid gecreëerd, alleen verplaatst deze zich van de traditionele werknemer in loondienst naar de werknemer nieuwe stijl, de ZZP’er.