Nieuws Actueel

Zzp’ers maken zich zorgen over nieuwe wet

Zzp’er is een containerbegrip voor zelfstandigen in allerlei hoedanigheden. Er zijn er die uit volle overtuiging voor het ondernemerschap hebben gekozen. Maar een heel grote groep is noodgedwongen voor zichzelf begonnen, nadat ze door hun werkgever zijn ontslagen. Daarbij gaat het vooral om zelfstandigen in de zorg en in de bouw.

Van onze redactie 1 februari 2016

Blad stockpixabay

Er zijn goedverdienende zzp’ers - vooral IT’ers en interim-managers - en ‘eenpitters’ die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Nederland telt er achthonderdduizend. Die verdienden, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, in 2014 een gemiddeld inkomen van ruim 34.000 euro. Ten opzichte van 2011 betekende dat een daling van 3 procent.

Per sector zijn de inkomensverschillen groot. In de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg wordt het meest verdiend. In sectoren als cultuur, de horeca en de recreatie zijn de inkomens soms extreem laag. Zo’n honderdduizend zzp’ers moesten in 2014 rondkomen van een jaarinkomen van 6.600 euro.

Schijnzelfstandigheid voorkomenGoed verdienend of niet, veel zzp’ers maken zich zorgen over de nieuwe Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA), die op 1 april moet ingaan met een overgangsperiode tot 1 januari 2017. De nieuwe wet moet schijnzelfstandigheid van zzp’ers of freelancers voorkomen.

Veel bedrijven werken namelijk met zzp’ers omdat ze vanwege alle verplichtingen die daar bij horen, zo weinig mogelijk personeel in loondienst willen.

VARZzp’ers moeten een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) kunnen overleggen. In die VAR moet de zzp’er aangeven dat hij/zij voor tenminste drie opdrachtgevers werkt en zelf verantwoordelijk is voor de afdracht van loonbelasting en sociale premies. De VAR vrijwaart de opdrachtgever hiermee achteraf door de fiscus te worden geconfronteerd.

De Belastingdienst geeft jaarlijks 500.000 VAR-verklaringen af. Ongeveer 60 ambtenaren bij de fiscus houden zich hiermee bezig.

Staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) wil af van wat hij het VAR-circus noemt. Vooral omdat er van handhaving weinig terechtkomt. De fiscus heeft te weinig mankracht om te controleren of de zzp’er inderdaad voor meer opdrachtgevers werkt en niet stiekem hetzelfde werk doet en dezelfde status heeft als een werknemer in loondienst.

ModelovereenkomstenDe VAR moet daarom plaatsmaken voor nieuwe, gecertificeerde contracten, waarin opdrachtgever en zzp’er elkaar beloven dat ze voldoen aan de criteria voor zelfstandigheid. In tal van sectoren wordt er daarom momenteel koortsachtig gewerkt aan het opstellen van deze modelovereenkomsten, waaraan beide partijen zich strikt moeten houden. Zo staat in de modelovereenkomst voor de bouw dat zzp’ers in die sector hun eigen gereedschap en materialen moeten meenemen. Nu zijn een hamer en een zak cement nog wel een keer gekocht door de zelfstandige bouwvakker, heel wat lastiger wordt het als het bijvoorbeeld om de aanschaf van een aggregaat gaat…

UitstelOmdat Wiebes ook nog niet precies kan aangeven hoe groot het probleem van schijnconstructies nu precies is, wordt de roep om uitstel van de nieuwe wet steeds luider. Temeer omdat ook de Raad van State kritisch is. Want een systeem met honderden modelovereenkomsten is in de praktijk moeilijk werkbaar. Het ontmoedigt het zelfstandig ondernemerschap. En laat dat nu net zijn waar Wiebes en zijn VVD heel erg voor zijn.

Foto: Pixabay