Blog Cor Molenaar

Plan Cor Molenaar: alternatief terugbetalingssysteem voor coronaschulden

Het kan toch niet zo zijn dat mkb’ers, zzp’ers en retailbedrijven omvallen door terugbetaling van de coronaschulden? Naast de rechtmatigheid van de terugbetaling moet er ook worden gekeken naar de situatie in het mkb, specifiek in retail en horeca. Retailexpert Cor Molenaar roept in zijn blog op tot een alternatief terugbetalingssysteem voor coronaschulden.

Cor Molenaar 31 augustus 2023

Cor Molenaar

Cor Molenaar.

Cor Molenaar

Consultant/hoogleraar

Adviseur van veel bedrijven op het gebied van marketing en technologie. Onderzoekt de reden van veranderingen en de invloed op het koopgedrag. Technologieën zijn hulpmiddelen om beter in te spelen op wensen van klanten. Visie en onderzoeken worden gedeeld bij lezingen, in de blogs en artikelen op De Ondernemer en op het nieuwe platform Retailwereld.nl.

Kostenstijgingen, minder koopkracht, meer concurrentie, schaarste aan personeel en daarboven dus nog de terugbetalingsverplichting. Hoe kunnen de retail en horeca overleven?

Creatief in terugbetalen coronaschulden

De Belastingdienst houdt vast aan strikte regels, waarbij de schuld en de eis tot terugbetalen centraal staan, maar wat gebeurt er als men nu niet kan terugbetalen? Is er dan sprake van onwil of van onmogelijkheid?

De retail, horeca en mkb zijn de bakermat van de samenleving en van de economie. Niet alleen belangrijk voor de werkgelegenheid, maar ook voor de leefbaarheid, juist in veel kleinere plaatsen. Creativiteit is nodig bij de plicht tot terugbetaling om ook deze basis in stand te houden.

Lees ook: Stopknop nog mogelijk: Wat te doen bij coronaschulden

Natuurlijk, kwijtschelden kan niet omdat dit oneerlijk is voor de bedrijven die, vaak met pijn en moeite, al hebben terugbetaald. Een creatieve oplossing zou zijn om de terugbetaling te koppelen aan de winst of de omzet. Hierdoor hangt de snelheid van terugbetalen af van de gerealiseerde bedrijfsresultaten. Dit geeft lucht aan de ondernemers. Wat bedoel ik hiermee?

Btw-afhankelijke terugbetaling coronaschulden

De btw is meestal een percentage van 21 procent van de (netto-) omzet onder aftrek van betaalde btw. Als het eindbedrag wordt verhoogd met bijvoorbeeld 10 procent kan dit gebruikt worden als terugbetaling, totdat het hele bedrag is terugbetaald. In feite is dit een directe koppeling met de omzet.

Maar ook een koppeling met de winst is mogelijk door de vennootschapsbelasting (of eventueel het winstdeel van de inkomstenbelasting) ook te verhogen met 10 procent. Dit kan ook worden gebruikt als deel van de terugbetaling. Hierdoor is er een koppeling met de winst (bedrijfsresultaat).

Lees ook: IMK: coronaschulden duwen 50.000 in kern gezonde bedrijven naar afgrond

Daarnaast is het mogelijk dit proces om te draaien voor bedrijven die al terugbetaald hebben. De schuld wordt kwijtgescholden, maar degene die al betaald hebben krijgen een korting van 10 procent op de btw of vennootschapsbelasting totdat het bedrag in zijn geheel is terugbetaald door de belastingdienst.

Terugbetaling koppelen aan winst of omzet

In beide scenario’s wordt de terugbetaling gekoppeld aan de winst of de omzet, wordt geen rente geheven over het bedrag van de schuld en heeft de ondernemer de kans terug te betalen in een tempo dat past bij de bedrijfsvoering/bedrijfsresultaat.

Het systeem is relatief eenvoudig uit te voeren, als de wil er maar is. Hierdoor zal het aantal faillissementen in de retail en horeca binnen de perken blijven, wat goed is voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid in veel plaatsen. Creatief denken heeft dus voordelen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws