Blog Dirk Beljaarts

'Gemeenten, dank! Maar het is nog geen business as usual voor de horeca'

Tijdens de coronaperiode hebben horecaondernemers veel steun gehad van de gemeenten. Maar dat de coronacrisis achter ons ligt, betekent niet dat de horeca uit de problemen is. KHN-directeur Dirk Beljaarts wijst erop dat de sector de steun van de gemeenten nog steeds hard nodig heeft.

Dirk Beljaarts (KHN) 2 februari 2023

Khn dirk beljaarts radio

KHN-directeur Dirk Beljaarts in de radio studio van De Ondernemer Live, waar hij recent co-host was.

Als er één groep is die de horeca in coronatijd heeft gesteund, dan zijn het wel de gemeenten. Burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden; ze zijn de ideale liaison tussen de inwoners van hun gemeente en de bewindspersonen in Den Haag. Er was bijna geen gemeente die niet actief meedacht met het bedrijfsleven en hielp om er, ondanks de omstandigheden, het beste van te maken. Denk alleen al aan de uitbreiding van de terrassen, maar ook aan het tijdelijk verlagen van belastingen of huur van gemeentepanden.

Hernieuwde waardering voor de sector

Ook hebben gemeenten het verhaal van de (horeca)ondernemer naar Den Haag gebracht. Daar hebben ze, onder andere via het Veiligheidsberaad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het belang van de horeca kunnen overbrengen. Het gevolg van de lockdowns was immers niet alleen omzetverlies voor horecaondernemers. De sector is goed voor een omzet van 28 miljard euro, werkgelegenheid voor 470.000 personen én vervult een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol.

En die rol werd voor veel mensen eigenlijk pas echt goed zichtbaar toen deze tijdens de lockdowns niet meer vervuld kon worden. Meer eenzaamheid, minder aandacht voor sociaal kwetsbare mensen, de lontjes werden korter. Wat in de horeca, onder het toeziend oog van een horecaondernemer, niet meer mocht, verplaatste zich naar huis of op straat. En dat kwam de veiligheid op straat niet ten goede.

Lees ook: Dirk Beljaarts (KHN): 'Horeca moet werken aan goed werkgeverschap’

Gemeenten zagen dit gebeuren en er ontstond een hernieuwde en intensere waardering voor de rol van de horeca. Ook van politie en boa’s. Dat resulteerde in een soms actieve lobby vanuit de gemeenten naar het kabinet, ten gunste van de horeca. Daar kunnen we als sector alleen maar grote waardering voor hebben en dankbaar voor zijn. En dat heeft KHN dan ook vaak uitgesproken.

Business as unusual

Ondanks de opeenstapeling van tegenslagen, zijn horecaondernemers met enorme veerkracht en energie aan het ondernemen. Volle vaart vooruit, positief denken. Voor sommige gemeenten is het na deze zware periode inmiddels weer business as usual. En dat hadden wij ook graag willen zeggen. Het opkrabbelen gaat, maar niet vanzelf. Juist in deze periode is het dan ook belangrijk dat gemeenten ons blijven steunen.

Helaas krijgen we ook signalen dat er gemeenten zijn die, omdat ze zelf vaak ook krap bij kas zitten, leges en belastingen enorm verhogen. Zoals de precariokosten, de kosten voor het gebruik van gemeentegrond voor je horecaterras. Deze zijn in de gemeente Maastricht dit jaar met 25 procent verhoogd. Gemeenten Valkenburg en Nijmegen maken de top 3 van hoogste precariokosten compleet. Daarnaast kiest de gemeente Maastricht voor een verplichte terrasvrije periode van zes weken, direct na de kerstvakantie. Naar eigen zeggen om rust te creëren, maar de koopzondag blijft wel gewoon bestaan.

Lees ook: Annemarie van Gaal: ‘Hoe de politiek opereert is onhoudbaar. We moeten een andere afslag nemen'

Ook zijn er zorgen van horecaondernemers die panden huren van gemeenten en met huurverhogingen tot wel 14,3 procent te maken krijgen. We hebben de gemeenten gevraagd om hier coulant mee om te gaan en bijvoorbeeld alleen de kerninflatie te gebruiken voor de verhoging. Immers, de grootste reden voor de hoge inflatie-index waren de energiekosten, en die worden door de ondernemer zelf betaald. Ook daar zit dus een kans om én ondernemers te helpen én een hele eerlijke huur te ontvangen.

Al met al is er heel veel waardering en dankbaarheid van horecaondernemers en KHN voor de gemeenten en hoe ze ons geholpen en gesteund hebben. Echt formidabel. Laten we alleen niet vergeten dat het voor onze sector (helaas) nog geen business as usual is. We blijven graag samen kijken naar hoe het nog beter kan.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws