Blog Jacco Vonhof

Ondernemers verduurzamen? 'Prijsprikkel werkt niet als kabinet zaken niet op orde heeft'

Maar hoe dan? Het is een veelgehoorde verzuchting van ondernemers als het gaat om de klimaatplannen van het kabinet. MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof kijkt naar de plannen van het kabinet, en vooral de uitvoering ervan, in deze blog.

Jacco Vonhof 8 mei 2023

Jacco vonhof mkb nederland duurzaam van gennip energiebelasting

MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof.

Vooropgesteld: ondernemers wíllen (verder) verduurzamen. Er wordt wel eens gedaan alsof bedrijven ‘niks willen’, maar dat is onzin. Ondernemers zijn ook mensen; ook begaan met het klimaat en de toekomst van hun (klein)kinderen. Maar willen en kunnen, dat zijn twee verschillende zaken. Vandaar dat ‘hoe dan’.

Stap verduurzaming vaak niet mogelijk

Want hoe kun je als ondernemer van het gas af als je bedrijf met zijn nieuwe zonnepanelen niet kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet? Hoe kun je je bestelwagenpark elektrificeren als de laadinfrastructuur onvoldoende is, en de actieradius van die nieuwe bussen nog te beperkt?

Dan kun je rijden op diesel wel duurder maken, maar wat is voor ondernemers dan het alternatief? Ja, er is een subsidieregeling voor de (veel duurdere) elektrische bestelwagen, maar die pot helpt er op jaarbasis maar 10.000, terwijl er 1 miljoen bestelbussen in ons land rondrijden. En als je bijvoorbeeld op waterstof wil overstappen, is het jaren wachten op vergunningen. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Lees ook: Elektrische vrachtwagen in opmars, maar niemand wil rijden op waterstof

Financiering van alle klimaatplannen is, zeker voor het mkb, ook een probleem. En het gaat om forse investeringen. Uit de eerder in opdracht van het ministerie van EZK uitgevoerde MKB-Impacttoets bleek al dat de plannen uit het Klimaatakkoord het mkb opgeteld 24 miljard euro gaan kosten.

Energiebelasting problematisch

Minister Jetten kwam vlak voor het mei-reces met weer nieuwe plannen. Die lijken gebalanceerd: enerzijds extra verplichtingen, anderzijds extra ondersteuning, ook voor het mkb dat dat juist zo hard nodig heeft. Maar in al die plannen ligt de focus veel te weinig op het op orde brengen van alle nodige randvoorwaarden: vergunningen en energie-infrastructuur.

"Een prijsprikkel als deze werkt alleen als ondernemers een alternatief hebben, en handelingsperspectief"

Ondertussen hangt ondernemers wel een fikse verhoging van de energiebelasting (600 miljoen!) op gas boven het hoofd, terwijl zij in veel gevallen helemaal niet van het gas af kúnnen.

Lees ook: Kabinet stelt energieregeling mkb bij, 'doelgroep zo beter bereikt'

Het kabinet denkt hiermee extra klimaatwinst te behalen, maar dat gaat niet vliegen. Een prijsprikkel als deze werkt alleen als ondernemers een alternatief hebben, en handelingsperspectief. Zolang die randvoorwaarden niet op orde zijn, is deze belastingverhoging dus niets meer dan een gewone lastenverzwaring, die het kabinet bijzonder genoeg ook al als structurele opbrengst inboekt.

Het jaagt welwillende ondernemers op kosten, terwijl de klimaatdoelen geen stap dichterbij komen. Dat zullen we het kabinet met talloze voorbeelden uit de praktijk goed duidelijk maken.

Geen beleid op beleid stapelen

Sowieso moeten we ophouden met beleid op beleid te blijven stapelen. Plannen zorgen niet voor klimaatwinst. Goede uitvoering van de plannen die er al liggen wél. Zolang het daaraan schort, blijft de vraag: hoe dan.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws