Blog Jacco Vonhof

Jacco Vonhof (MKB-NL): ‘Een verhoogde looneis van 17 procent? Onmogelijk’

In deze uitzonderlijke tijd trekt het kabinet ongekende bedragen uit om de koopkracht overeind te houden. Bovenop de 12 miljard euro aan maatregelen die al met Prinsjesdag was aangekondigd, kwam deze week het definitieve prijsplafond op gas en elektriciteit ter waarde van 23,5 miljard euro. Bij al die maatregelen past geen verhoogde looneis van 17 procent, schrijft MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof in zijn blog.

Jacco Vonhof 10 oktober 2022

Jacco Vonhof mkb NL

‘Den Haag’ is ondertussen nog hard bezig met een regeling om ook energie-intensieve mkb de winter door te helpen. En dat is keihard nodig, want de opgetelde last van extreme energieprijzen, oplopende kosten voor grondstoffen, personeel, transport et cetera, is voor veel ondernemers niet meer te dragen. Haast is dus geboden. En duidelijkheid.

Het tweede kwartaal van 2023 is voor ondernemers in acute nood nog erg ver weg. Er komt weliswaar een soort overbruggingsregeling, maar je kunt als ondernemer pas weloverwogen beslissen of je van zo’n tijdelijke regeling gebruik wil maken als je weet óf je überhaupt voor de uiteindelijke tegemoetkoming in aanmerking komt en wat die behelst. Want mocht die voor jouw bedrijf ontoereikend zijn, dan heeft die overbrugging misschien helemaal geen zin of steek je je in schulden die je nog verder de ellende in trekken.

''Natuurlijk zien ook werkgevers dat medewerkers worstelen met de rekeningen en natuurlijk willen zij daar hun bijdrage leveren. Maar dat kan en hoeft niet alleen via de structurele loonsverhogingen''

Alle ondernemers, energie-intensief of niet, zien ál hun kosten stijgen

We zijn overigens tevreden dat kleinere bedrijven, niet energie-intensief en qua verbruik vergelijkbaar met huishoudens, onder het prijsplafond voor burgers gaan vallen. Want álle ondernemers, energie-intensief of niet, zien ál hun kosten stijgen en kunnen die in de meeste gevallen niet of slechts in beperkte mate doorberekenen.

En dan schroeft de FNV doodleuk haar looneis nog eens op tot 17 (!) procent. Alsof het kabinet níet zojuist historisch diep in de buidel heeft getast om de koopkracht in de benen te houden. Wij hebben steeds gezegd dat het kabinet voor het energie-deel van de hoge inflatie met een oplossing moet komen – die is er nu – en dat voor de ‘normale’ inflatie werkgevers en werknemers samen in gesprek moeten over wat mogelijk is.

Lees ook: Inflatie eist grote tol: steeds meer ondernemers dreigen kopje-onder te gaan door hoge kosten

Brood wórdt onbetaalbaar als bakker óók die 17 procent loonstijging van de FNV moet betalen

Natuurlijk zien ook werkgevers dat medewerkers worstelen met de rekeningen en natuurlijk willen zij daar hun bijdrage leveren. Maar dat kan en hoeft niet alleen via de structurele loonsverhogingen. Wij hebben daar eerder een beter voorstel voor gedaan: de mogelijkheid voor werkgevers om hun medewerkers eenmalig, belastingvrij, iets extra’s uit te keren. Want wát je als werkgever nu ook voor je mensen doet, er blijft een onevenredig groot deel aan de fiscale strijkstok hangen, waardoor het uiteindelijk weinig zoden aan de dijk zet.

Het onmogelijke vragen is in elk geval weinig zinvol. En een 17 procent structurele loonstijging, dat ís onmogelijk. Koopkrachtbehoud is cruciaal en ook belangrijk voor bedrijven die het van consumentenbestedingen moeten hebben. Wie echter denkt dat bijvoorbeeld de bakker met die extreme looneis ‘geholpen’ is omdat de consument dan blijft komen, die heeft het niet begrepen. Er zit immers een grens aan wat je voor een brood kunt vragen. Wordt dat te duur, dan gaat de klandizie naar de grote supers. En brood wórdt onbetaalbaar, als diezelfde bakker óók die 17 procent loonstijging van de FNV moet betalen en dat zou doorberekenen. Of geldt die looneis slechts voor een selecte groep bedrijven en niet voor het mkb (97 procent van álle bedrijven in dit land)? Zeg dat dan!

Lees ook: Vonhof: ‘Mkb kan alle lastenverzwaringen niet dragen’

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws