Blog Jacco Vonhof

Herstel lukt alleen als kabinet getroffen ondernemers helpt met regels en schulden

De regeringsperiode van het nieuwe kabinet zal vooral in het teken (moeten) staan van herstel, vindt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. Daarbij passen geen lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven, maar juist beleid dat ondernemers in staat stelt te doen waar ze goed in zijn: ondernemen.

Jacco Vonhof 23 maart 2021

Horeca dicht chen unsplash

Jacco Vonhof: ,,Sluiting van overheidswege valt op geen enkele manier onder normaal ondernemersrisico." Foto: Unsplash

Het is geen nieuws dat de politieke werkelijkheid en de ondernemerspraktijk vaak mijlenver uit elkaar liggen. Maar geen politicus kan toch echt geloven dat we de economie na de crisis een kick-start geven door ondernemers op te zadelen met miljarden aan lastenverzwaringen, alsof er niks is gebeurd.

Lees ook: Van ‘terras open’ naar ‘niks kan en mag’: vanavond wéér nul op het rekest voor ondernemers

Ondernemers die hun vermogens hebben zien verdampen en voor een berg aan schulden staan, kunnen moeilijk vooruitkijken. Feit is en blijft: sluiting van overheidswege valt op geen enkele manier onder normaal ondernemersrisico. We moeten er alles aan blijven doen om ondernemers hoe dan ook door de crisis te helpen. Vervolgens moeten we ook met elkaar, van overheid tot private schuldeisers, achter onze ondernemers staan om het herstel te kunnen inzetten.

Prioriteit voor aanpak van schuldenberg

In de 'Ondernemersagenda voor herstel en groei' doet MKB-Nederland daar de nodige voorstellen voor. Een stevige aanpak van de schuldenberg heeft de hoogste prioriteit, omdat die schulden herstel in de weg staan. Zo moeten publieke schulden – bij Belastingdienst, gemeenten, eventueel teveel uitgekeerde steun – langjarig worden uitgesmeerd tegen lage rentes. Ook pleiten we voor een herstelfonds waarin private schulden worden gebundeld. Zo’n fonds kan de coronaschulden converteren naar langere looptijden tegen lagere rentes. Daarmee dalen de jaarlijkse aflossings- en rentelasten en krijgen bedrijven weer lucht.

"Geen politicus kan geloven dat we de economie een kick-start geven door ondernemers op te zadelen met miljarden aan lastenverzwaringen"

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

Adempauze voor zwaarst getroffen ondernemers

Ook op tal van andere terreinen pleiten we voor concrete maatregelen die ondernemers weer vooruit helpen, met extra aandacht voor de zwaarst door corona getroffen sectoren. Geef ondernemers in die sectoren bijvoorbeeld een adempauze waar het gaat om de verplichte energiebesparende maatregelen uit de Wet Milieubeheer. Van een horecaondernemer kun je nu niet verlangen dat hij of zij tienduizenden euro’s neerlegt om koelingen te vervangen of op inductie te gaan koken.

Lees ook: Won Yip: 'Door gesloten horeca oerknal aan faillissementen op komst'

En zonder kleine bedrijven voor tenminste twee jaar uit van de hoge WW-premie op flexcontracten. Die hogere WW-premie heeft niet gezorgd voor meer vaste contracten, maar wel voor een lastenverzwaring voor bedrijven die niet zonder flexibele arbeid kúnnen. Een tijdelijke uitzondering ontziet de sectoren die het hardst zijn geraakt. En in de tussentijd kunnen we werken aan een stelselwijziging die het vaste contract weer aantrekkelijk(er) maakt.

Aannamebonus in plaats van Arbo-verplichtingen

En nu we het toch over de aantrekkelijkheid van het werkgeverschap hebben: alle risico’s, lasten en verplichtingen die daarmee samenhangen, maken ondernemers kopschuw om (meer) mensen aan te nemen. Schrap daarom na een jaar ziekte de werkgeversverplichtingen. Voor kleine werkgevers is het ondoenlijk om een zieke werknemer aan ander werk bij een andere werkgever te helpen. Schrap voor kleine bedrijven ook een deel van de Arbo-verplichtingen, die in de praktijk toch niet meer zijn dan een papieren tijger. En stimuleer het werkgeverschap met een ‘aannamebonus’ (een fiscale werkgeverskorting in de loonheffing) voor de eerste vijf werknemers. Dat werkt.

Jacco Vonhoff

Jacco Vonhof

Voorzitter MKB-Nederland

Deze ondernemer in hart en nieren leidt MKB Nederland sinds september 2018. Gedreven, maatschappelijk betrokken, een verbinder en bovendien in staat ondernemers aan te spreken en waar nodig in beweging te krijgen. Hij is geen bestuurder, hij is ondernemer. Als regiovoorzitter van VNO-NCW Midden werkte hij voorheen nauw samen met MKB-Nederland en had hij zitting in het dagelijks bestuur van VNO-NCW.

Mis vanaf nu geen ondernemersnieuws meer, schrijf je in voor onze dagelijkse update. In 2 minuten tijd ben jij weer op de hoogte.

Ontvang iedere ochtend onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws