Blog Jacco Vonhof

Jacco Vonhof: 'Nu lasten voor bedrijven verzwaren beperkt investeringskracht enorm'

,,In Den Haag wordt momenteel koortsachtig overlegd over de Voorjaarsnota en gezocht naar oplossingen voor de ontstane tekorten op de begroting. De reparatie in box 3, extra geld voor defensie, AOW en minimumloon; voor al die extra uitgaven wil het kabinet nú dekking vinden. En voor de rekening wordt dan met name naar ondernemers gekeken", zo schrijft MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof in deze blog. ,,Maar er is geen enkele reden om op korte termijn die gaten te (willen) dichten. Het is zelfs buitengewoon onverstandig.

Jacco Vonhof 9 mei 2022

Jacco vonhof stabiel beleid ubo familiebedrijf

Lees ook: Jacco Vonhof (MKB-Nederland): ‘Aandacht Den Haag voor 200.000 ondernemers met problematische schulden is weg’

Investeren in toekomstige generaties

Los van de gevolgen en onzekerheden van de Oekraïne-oorlog staat Nederland er goed voor. Onze staatsschuldquote zit met zo’n 53 procent ver onder het EU-gemiddelde van 97 procent. We kunnen dus wel een stootje hebben en kunnen die schuld zonder enig probleem wat laten oplopen. En nee, daarmee leggen we niet de rekening bij toekomstige generaties. We investeren daar juist in.

Want als alle Haagse plannen die we nu horen met de Voorjaarsnota straks werkelijkheid worden, doen we onszelf de das om. Ondernemers moeten juist nu (kunnen) investeren in onze toekomstige economie en verdiencapaciteit. In alle opgaven die daaraan bijdragen en die we met elkaar zo belangrijk vinden, zoals in verduurzaming, verdergaande digitalisering, een betere arbeidsmarkt, brede welvaart.

Lees ook: Jan Meerman (INretail): ‘Overheid heeft niets geleerd van de crisis’

Nu, opnieuw, de lasten voor bedrijven verzwaren beperkt die investeringskracht enorm. Een ondernemer kan zijn euro’s immers maar een keer uitgeven. Laat dat dan in investeringen in de toekomst zijn en niet in méér belasting betalen. Bedenk daarbij goed dat van alle investeringen in Nederland, 80 procent door bedrijven wordt gedaan. Het jojo-beleid met de tarieven in de winstbelasting helpt überhaupt niet. In deze onzekere tijd moet je ondernemers niet nog onzekerder maken. Dan gaan ze op hun handen zitten. En daar wordt niemand wijzer van.

Vermogensverdeling

Het verbaast me dat het kabinet alleen naar het nu lijkt te kijken, terwijl we het juist over straks moeten hebben. En nogmaals, onze staatsschuld kan het hebben. In het ergste doemscenario van het CPB zou onze staatsschuldquote in 2060 oplopen naar 90 procent. Nog steeds onder het Europees gemiddelde, maar los daarvan: zover zal het nooit komen. In die CPB-berekeningen zijn de opbrengsten van alle investeringen niet meegenomen.

Ondertussen wordt er in Den Haag ook veel gesproken over een betere vermogensverdeling. Dat is prima, maar je doet meer aan vermogensongelijkheid door te investeren dan door te belasten. De kost gaat immers voor de baat uit. Ondernemers weten dat als geen ander. Nu Den Haag nog. Kijk naar de economie als een ondernemer, in plaats van als boekhouder.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws