Nieuws Financiën

Aantal boeren in Zeeland blijft slinken

Het landbouwareaal in Zeeland is in vijftien jaar tijd minimaal geslonken, het aantal boerenbedrijven daarentegen is met een kwart gedaald naar 2.855, schrijft PZC.

Frank Balkenende (PZC) 2 februari 2017

Boerderij tractor 1065

In het jaar 2000 boerde Zeeland nog op bijna 125.000 hectare, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar was dat ruim 118.600 hectare. Daarmee is Zeeland nog steeds één van de grotere landbouwprovincies van Nederland en, met stip op één, het grootste akkerbouwgebied. De lichte krimp van het landbouwareaal heeft een aantal aantal oorzaken: landbouwgrond is benut voor natuur, recreatie en woningbouw.

GrondHet aantal boerenbedrijven is in vijftien jaar tijd harder teruggelopen dan het aantal hectares landbouwgrond: van 4.205 naar 2.855. Dat komt vooral door schaalvergroting. Boeren die stoppen, vaak omdat er geen bedrijfsopvolger is, hebben hun grond in veel gevallen verkocht aan collega’s.

In Zeeland is de akkerbouw dominant. Zeventig procent van de grond is in gebruik voor de teelt van gewassen. Het aantal akkerbouwbedrijven is verminderd van 3.579 (in 2000) naar 2.316 (in 2016). De gemiddelde bedrijfsgrootte is 49 hectare. Zo’n 43 procent van de akkerbouwers boert op meer dan 50 hectare. Het landelijk gemiddelde ligt op 39 hectare.

VerkavelingToch is het noodzakelijk de Zeeuwse landbouwgrond beter te verkavelen, bleek vorig jaar uit een analyse die het Kadaster en Wageningen Economic Research in opdracht van de provincie maakten. Kavels zijn in vergelijking met andere provincies te klein, terwijl de akkerbouw economisch goede papieren heeft, mede dankzij het aantal jonge, goed opgeleide boeren.

Op een derde van de akkers wordt graan verbouwd: 34.000 hectare in 2016. Daarna volgen aardappelen (18.600 hectare). Overigens werden er in 2000 iets meer aardappelen geteeld en wat minder graan. Ook uien en suikerbieten maken veelvuldig onderdeel uit van het bouwplan. De landbouw in totaliteit - dus inclusief verwerkende industrie en handel - beslaat 17 procent van de Zeeuwse economie en is goed voor bijna een kwart van de banen in Zeeland.