Nieuws Financiën

Ambtenaar sluisde 1,5 mln naar eigen firma

Marjolein Kooyman 19 januari 2016

Wegsluizengeld1065

Een voormalig ambtenaar van de gemeente Rotterdam heeft voor ruim 1,5 miljoen euro aan valse facturen laten indienen en geïncasseerd. Een groot deel van dat bedrag is via schimmige constructies doorgesluisd naar het eigen bedrijf van de ambtenaar. De gemeente Rotterdam wil dat geld nu terugvorderen. Dat meldt het AD dinsdag.

De zaak speelde tussen december 2009 en december 2011. Een klokkenluider bracht de boel aan het rollen. Uit een daaropvolgend onderzoek van accountantskantoor KPMG blijkt dat in die periode een groot aantal valse facturen is ontvangen en betaald door de gemeentelijke dienst die de jeugdwerkloosheid moest aanpakken. De facturen zijn volgens de gemeente Rotterdam vals omdat het geld werd overgemaakt naar het bedrijf van de ex-ambtenaar, Nico van de V. zonder dat er werkzaamheden tegenover stonden. Ook volgens de rechter is het onduidelijk of dit bedrijf daadwerkelijk de diensten heeft geleverd waarvoor de gemeente heeft betaald. ,,Weliswaar heeft Expertisz per factuur een omschrijving gegeven, maar deze omschrijvingen zijn weinig concreet.'' In een vonnis oordeelde de rechter vorig jaar dat de oud-ambtenaar 1,5 miljoen euro moet terugbetalen aan de gemeente.

TussenbedrijvenNico van de V. zou als volgt te werk zijn gegaan. Hij gaf drie zogenoemde tussenbedrijven de opdracht om facturen in te dienen bij de gemeente Rotterdam. Die facturen keurde hij als verantwoordelijk ambtenaar goed. De gemeente maakte de bedragen over naar de drie tussenbureaus die weer een groot deel van het geld overmaakten naar Expertisz, het bedrijf van de ambtenaar.

Die is het volstrekt oneens met de uitspraak van de rechter. Hij heeft hoger beroep aangetekend. Hij stelt dat slechts een deel van het geld van de tussenbedrijven is overgemaakt naar zijn bedrijf Expertisz. "Ongeveer vierenhalve ton.'' Ook zegt Van de V. dat hij daarvoor de afgesproken werkzaamheden heeft verricht. ,,Zoals bijvoorbeeld het opzetten van een project om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen.'' Schriftelijke toestemmingVan de V.: "Met schriftelijke toestemming van mijn toenmalige leidinggevende ben ik in 2010 begonnen met het opzetten van een eigen bedrijf voor consultancy in de sociale zekerheid. In de jaren daarna heb ik mijn werkzaamheden van dit bedrijf opgebouwd en de werkzaamheden voor de gemeente afgebouwd." Hij beschuldigt op zijn beurt de gemeente. Hij stelt dat die 1,3 miljoen euro van het Rijk in 2011 onterecht gebruikt heeft om tekorten aan te vullen. "Dat geld was bedoeld voor het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in 25 gemeenten in de regio Rijnmond. Rotterdam heeft het echter in eigen zak gestoken.'' Hij heeft ook de omliggende regiogemeenten geïnformeerd over deze kwestie. "Het herhaaldelijk melden van deze misstand is volgens mij de reden dat ik zo hard word aangepakt door de gemeente", denkt de oud-ambtenaar. "Blijkbaar wil de gemeente dat dit niet boven tafel komt." De gemeente weerspreekt dat. Volgens de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (financiën, D66) blijkt uit onderzoek dat de 1,3 miljoen gebruikt is voor de kosten van een regionaal steunpunt tegen jeugdwerkloosheid.

Fraude geen zeldzaamheidFrauderende gemeenteambtenaren zijn geen zeldzaamheid. Per jaar komen tientallen zaken voor de rechter. Zo licht Amsterdam alle afdelingen door nadat twee keer was toegeslagen. Wagenparkbeheerder Chany R. wordt ervan verdacht via fictieve facturen voor 2,5 miljoen euro te hebben gestolen. Een stagiair van stadsdeel Oost sluisde in opdracht van criminelen twee ton weg.