Nieuws Financiën

Gemeente Deventer biedt bedrijf te weinig

Gemeente en plaatwerkbedrijf komen er niet uit; gemeente hoopt te schikken, maar bedrijf wil er niet op toeleggen.

Martijn Ubels 14 maart 2016

1eurogeld1065 1

De gemeente Deventer begint een onteigeningsprocedure om de verbreding van de Hanzeweg mogelijk te maken. Het gaat om een procedure tegen Van Veen Plaatwerk, dat plaats moet maken voor de verkeersplannen.

PlanningWethouder Frits Rorink (CDA) meldt dat de gemeente en ondernemer er vooralsnog niet uit komen, maar hoopt dat het niet tot onteigening hoeft te komen. Rorink: "Ik ben daar zeker niet op uit. We zijn nog steeds in goed overleg met Van Veen Plaatwerk. Maar de kans bestaat dat we er op die manier niet uit gaan komen. In dat geval rest er niets anders dan onteigening. Om in dat geval op tijd te kunnen schakelen, zodat de werkzaamheden volgens planning kunnen beginnen, moeten we nu de onteigeningsprocedure wel starten."

De gemeente wil dit najaar de Hanzeweg aanpakken. Knelpunt is het stuk ter hoogte van de Hanzebrug, waar Van Veen zit. Om de Hanzeweg ook op dit punt als vierbaansweg in te richten is ruimte nodig. Die is door de aanwezigheid van Van Veen niet beschikbaar.

LocatiesRorink meldt dat de gemeente Van Veen twee alternatieve locaties heeft aangeboden in Deventer, maar er een verschil zit tussen wat de gemeente aan geld wil uitkeren aan de ondernemer en deze vraagt.

Gerbert van Veen van het Deventer bedrijf laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van de onteigeningsplannen.

Hij zegt dat hij 'absoluut niet' het onderste uit de kan wil. "Het stoort me dat er een beeld wordt neergezet dat wij niet willen meewerken. Dat wil ik heus wel, maar het lijkt me niet vreemd dat wij er niet financieel op willen en kunnen toeleggen. Als wij moeten vertrekken naar een nieuwe locatie, geeft dat veel meer kosten dan het bedrag dat de gemeente ons wil aanbieden. Wij willen gewoon een reëel, kostendekkend bedrag."'

DoorstromingDe gemeente Deventer wil de Hanzeweg aanpakken om de doorstroming te verbeteren. Ook moet de Hanzeweg meer verkeer afwikkelen dat nu nog via de Zutphenseweg en Pothoofd naar de binnenstad en Deventer-noord rijdt.

Onderdeel van de plannen is een ingrijpende herinrichting van de kruising van de Hanzeweg met de Zutphenseweg.