Aangeboden door Match Plan

Branded Content Financiën

Een bedrijf verkopen? Kies voor de juiste aanpak

Het aantal bedrijfsverkopen in Nederland laat al enkele jaren een stijgende lijn zien. Wij vroegen Erik Smidt, partner en overnameadviseur bij Match Plan Fusies en Overnames, hoe een verkooptraject van een bedrijf in zijn werk gaat.

Crissy Mulder 11 april 2022


Het gaat goed met de economie van Nederland. En dat merk je, meent Smidt. „Wij werken veel voor de sectoren IT, digital marketing, kinderopvang en groothandel. Dankzij de positieve economische ontwikkelingen, maar ook door de versnelde digitalisering door Covid19, neemt de aantrekkingskracht en relevantie van deze sectoren enorm toe. Investeerders tonen interesse, banken willen financieren en bedrijven hopen hun expertise te verbreden - danwel schaalvoordelen te behalen - met nieuwe overnames. Dat betekent: drukte op de overnamemarkt. Zowel aan de kant van de koper als de verkoper.”

Hoe ziet een verkooptraject van een bedrijf eruit?

Match Plan begeleidt ondernemers, van begin tot eind, bij de verkoop van een bedrijf. „In deze trajecten beginnen wij altijd met een kennismaking en oriënterende gesprekken. Het is belangrijk dat een ondernemer zijn beslissing, om wel of niet te verkopen, weloverwogen maakt. Wil hij met pensioen? Of wordt zijn bedrijf te groot en past het niet meer bij zijn wensen en ambitie? Dan is dat een duurzame reden om te verkopen. Maar is de voorgenomen verkoop een opwelling na een vakantie of zijn er recentelijke interne conflicten of discussies met klanten? Dan gaan we in gesprek en vragen we om nog eens heel goed na te denken. Als hij besluit om over te gaan tot verkoop, moet hij daar volledig zeker van zijn. De ondernemer gaat immers een traject van zo’n zes tot twaalf maanden aan. Dit is een tijdsintensieve periode waarin de onderneming ook gewoon door moet draaien. Wij ontzorgen de ondernemer in die periode zoveel als mogelijk.''

‘’De verkoop van een bedrijf moet een weloverwogen keuze zijn, je gaat immers een proces van zo’n zes tot twaalf maanden aan”

Erik Smidt, partner en overnameadviseur bij Match Plan Fusies en Overnames

„Heeft een ondernemer er goed over nagedacht? En is hij voor honderd procent zeker van zijn zaak? Dan starten we het proces. We gaan over tot de waardebepaling van een bedrijf – hoeveel is de onderneming waard – en maken de verkoopdocumentatie op. Dit document beschrijft de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van een onderneming. Hoe presenteer je een bedrijf in de markt? Wat zijn de unieke aspecten? En hoe staat het er financieel voor?”

Op zoek naar een geschikte koper

Wanneer de verkoopdocumentatie is opgemaakt, stelt Match Plan een lijst op met potentiële kopers, de zogeheten ‘longlist’. Na het benaderen van deze partijen volgt een persoonlijke kennismaking, de biedingen, een intentieovereenkomst, boekenonderzoek, contractenfase en uiteindelijk de koopovereenkomst. ,,In dit traject adviseren wij de klant alleen een transactie te doen als die transactie ook volledig bij hem past”

‘’Wij gaan niet voor de beste koopsom, maar voor de beste overnamevoorwaarden”

Erik Smidt, partner en overnameadviseur bij Match Plan Fusies en Overnames

„Wij gaan voor de beste overnamevoorwaarden. En dat is niet altijd de beste koopsom. Bij veel (familie)bedrijven draait het naast de koopsom en goede betalingsvoorwaarden namelijk ook om een passend toekomstbeeld: Wat gaat een koper met jouw mooie bedrijf doen? Welke kansen geeft hij talentrijke mensen om door te groeien? En kan het personeel op dezelfde locatie blijven werken? Dat alles speelt een rol. Daarom kijken we verder dan alleen de beste koopsom en gaan wij voor het beste totaalpakket aan overnamevoorwaarden. Ook een culturele fit tussen de verkoper en de potentiële koper(s) is daarin een belangrijk aspect voor een succesvolle deal.''

Tips voor het verkopen van een bedrijf

Overweeg jij, als ondernemer, om jouw bedrijf te verkopen? Dan heeft Smidt nog een aantal tips.

1. Wees realistisch

„Probeer rationeel naar de gehele positie en situatie van jouw onderneming te kijken. Een positief gevoel hebben bij een potentiële koper is heel belangrijk, maar blijf kritisch gedurende het hele traject. Emotie is heel gebruikelijk in overnameprocessen, maar probeer samen met je adviseur uitgangspunten soms ook te objectiveren en rationaliseren.”

2. Laat je adviseren

„Een bedrijf verkopen is niet iets wat je dagelijks doet. Voor een overnameadviseur is dat wel het geval. Bij een verkoop komen heel veel verschillende financiële, fiscale en juridische aspecten aan bod. Maar ook bij aspecten zoals emotie en het vinden van de juiste koper, speelt een overnameadviseur een belangrijke rol.”

3. Zorg voor een keuze tussen meerdere partijen

„Ondernemers wachten vaak tot ze zelf een geschikte koper tegenkomen. Hierdoor ben je echter afhankelijk van wie jij toevallig tegen het lijf loopt. Wanneer je (of je overnameadviseur) potentiële kopers benadert, kun je veel gerichter zoeken naar het type koper dat jij wenst. Ook marktwerking speelt hierin een belangrijke rol. Hoe meer partijen er geïnteresseerd zijn in jouw onderneming, hoe beter de onderhandelingspositie. Kortom, je zit zelf achter het stuur om de toekomst van jouw onderneming te bepalen.''

Meer weten over de mogelijkheden voor de verkoop van jouw bedrijf? Op deze pagina lees je meer over het verkooptraject van een bedrijf.