Aangeboden door Marktlink

Branded Content Bedrijfsoverdracht

10 juridische valkuilen bij de verkoop van je bedrijf

Bij een bedrijfsverkoop spelen juridische aspecten een grote rol, maar deze zaken worden soms over het hoofd gezien. En dat terwijl ze van grote waarde kunnen zijn.

Wietze Willem Mulder 1 augustus 2020

Deal 1

In het gehele verkoopproces – vanaf de eerste voorbereiding tot het sluiten van de deal – spelen juridische zaken een belangrijke rol. Valkuil van veel verkopende ondernemers is dat ze vaak in een te laat stadium denken aan deze aspecten, waardoor ze al helemaal juridisch vastgetimmerd zitten door de jurist van de koper.

Daarom geeft jurist Tim Rikmenspoel van Marktlink Fusies & Overnames 10 veelgemaakte juridische fouten, zodat jij weet waarop je moet letten wanneer je je bedrijf wilt verkopen:

1. Geen (gespecialiseerd juridisch) adviseur inschakelen

Bedrijfsovername is een specialisatie. Daarnaast is de eigen emotionele betrokkenheid te groot en leidt het verkoopproces af van de bedrijfsvoering.

2. Te ‘mooie’ cijfers van je bedrijf presenteren

Iedere koper duikt (met zijn adviseurs) in de cijfers van je bedrijf, dus presenteer vanaf het begin de juiste cijfers. Correcties achteraf doen af aan de geloofwaardigheid van de propositie.

3. Geïnteresseerden geen geheimhoudingsverklaring laten tekenen

Je – soms gevoelige – bedrijfsinformatie kan op straat komen te liggen, zonder dat er juridische consequenties aan verbonden zijn.

4. Iedere geïnteresseerde koper uitnodigen voor een gesprek

Gelukszoekers leiden af (zie ook punt 1).

5. Te laat een jurist inschakelen

Bij de onderhandelingen over de eerste (voorlopige) overeenkomst (intentieovereenkomst) worden de eerste piketpaaltjes al geslagen die later niet of nauwelijks te verplaatsen zijn.

6. Informatie achterhouden aan de koper

Voorafgaand aan de overname is alles bespreekbaar, achteraf leiden verrassingen tot claims (want als verkoper heb je een informatieplicht) en een slechte verstandhouding.

7. Een jurist inschakelen die alleen vanuit juridische kaders denkt

Een overname is mensenwerk en een kwestie van vertrouwen. Neem een jurist die ook de relatie tussen partijen in ogenschouw neemt en die niet alleen vanuit juridische kaders denkt.

8. Verzanden in juridische details

Blijf het grote plaatje van de overname in gedachte houden. Door onderhandelingen over een juridisch detail kunnen kleine zaken onnodig uitgroeien tot dealbreakers. Het blijft een kwestie van geven en nemen.

9. Te goed van vertrouwen zijn

Door de afspraken door te nemen en op papier te zetten, weten beide partijen waar ze aan toe zijn en wat de verwachtingen over en weer zijn.

10. Bezuinigen op juridische adviseurs

Goed en kwalitatief werk vereist tijd en (dus) geld. Wees niet penny wise, pound foolish.

Blijf het grote plaatje van de overname in gedachte houden

Tim Rikmenspoel, jurist

Contact

Ik wil meer weten over de mogelijkheden rondom bedrijfsoverdracht. Neem contact met mij op: