Aangeboden door KienhuisHoving

Branded Content Bedrijfsoverdracht

Trends in de overnamepraktijk

Het jaar 2021 was een recordjaar op het gebied van fusies en overnames. Zowel qua aantal overnamedeals als de waarde daarvan. Ondernemingen zien kansen en mogelijkheden op de overnamemarkt en richten zich steeds meer op groei door (strategische) overnames. Een trend die er samen met de huidige lage rentestand voor zorgt dat veel geld omgaat in de overnamemarkt.

Mark Huizenga 15 februari 2022

Innovation tech lamp Unsplash

Traditionele bedrijven kopen steeds vaker spelers in de IT-sector of innovatieve startups. Foto: Unsplash

Overnames in de IT-sector nemen sterk toe en de verkoopprijzen van IT-ondernemingen blijven stijgen. Een belangrijke reden achter de harde stijging is de algehele digitalisering van de samenleving. Ondernemingen uit meer traditionele sectoren gaan samenwerkingsverbanden aan met belangrijke spelers in de IT-sector of innovatieve startups met als doel om toe te treden tot nieuwe branches of verbetering van bestaande productieprocessen, leveranciersketens en verdienmodellen.

Duurzaamheid van invloed op overnames

Verder zien wij de trend dat duurzaamheid een steeds belangrijkere rol is gaan spelen bij bedrijfsovernames. Mede door de coronacrisis kijken ondernemingen meer dan ooit kritisch naar hun eigen gedrag op het gebied van duurzaamheid. In de overnamepraktijk wordt vaak gesproken over ‘ESG’ in plaats van duurzaamheid. Deze afkorting staat voor Environmental, Social & Governance. Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, gebruik van grondstoffen, gezondheid, veiligheid, diversiteit en goed ondernemingsbestuur door een koper worden meegewogen bij de selectie van een potentiële overnamekandidaat of de investering in een onderneming.

"ESG heeft meer impact op de waardering van mkb-ondernemingen en deze bedrijven worden ook tegen hogere prijzen verkocht"

Mark Huizenga, advocaat KienhuisHoving

Het afgelopen jaar zagen wij dat ondernemingen met een duidelijke ESG-stempel op veel interesse kunnen rekenen van strategische kopers en financiële partijen. Bovendien zien wij dat de impact van ESG op de waardering van mkb-ondernemingen toeneemt en dat ze tegen hogere prijzen worden verkocht.

Juridische risico’s

Bij een overname of een investering moeten wij bij het boekenonderzoek (due diligence) van de onderneming die wordt overgenomen de juridische risico’s signaleren voor de klant. Te denken valt onder meer aan de naleving van arbeidsrechtelijke verplichtingen, lopende geschillen met klanten en leveranciers of privacy-issues. Door de aanhoudende aandacht voor ESG-criteria verzoeken klanten steeds vaker om de gebruikelijke reikwijdte van de due diligence bij een overname uit te breiden met een ESG-beoordeling van bijvoorbeeld duurzaamheids- en reputatierisico’s die een onderneming loopt, inclusief een beoordeling in hoeverre dergelijke risico’s spelen bij leveranciers of klanten. Ook in 2022 verwachten wij dat deze trends in de overnamepraktijk zich zullen voortzetten.

Mark Huizenga

KienhuisHoving

Mark Huizenga is advocaat ondernemingsrecht bij KienhuisHoving. Meer info: mark.huizenga@kienhuishoving.nl