Nieuws Financiën

Bedrijven nemen Warmtenet over van de gemeente Hengelo

Twee nieuw op te richten dochtervennootschappen van Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling en Ennatuurlijk nemen Warmtenet over van de gemeente Hengelo. De deal kost de gemeente per saldo eenmalig 8,5 miljoen euro, meldt De Twentsche Courant Tubantia.

Van onze redactie 1 juni 2016

Akzonobel toma tudor

De kosten komen ten laste van de algemene reserve. Activa worden overgedragen aan de nieuwe bv's. Door de deal loopt de gemeente aanzienlijk minder financiële risico's, want Warmtenet was tot op heden een molensteen om de nek van de gemeente. Extra bezuinigingen zijn daardoor niet aan de orde.

WarmteHet college van B en W is gisteren akkoord gegaan met de overeenkomst. De wethouders Marcel Elferink en Mariska ten Heuw hebben twee jaar lang samengewerkt om het hoofdpijndossier Warmtenet tot een goed einde te brengen. Diverse grote bedrijven tekenden afgelopen tijd contracten om warmte af te nemen. Die warmte komt van AkzoNobel, die zijn industriële restwarmte hiervoor levert.

InvesteringEen flinke investering (14 miljoen, waarvan 12 miljoen is gedekt door bijdragen van elders en het restant de vorm heeft van een lening van de gemeente) is de aanleg van een hoofdleiding die de warmte van Akzo verspreidt over delen in de stad. Geselecteerde bedrijven zijn bezig met het bestek. Dat moet 1 juli klaar zijn. Naar verwachting kan de aanleg rond 1 oktober beginnen, als de raad instemt.

Mijlpaal"Dit is een mijlpaal voor Hengelo. Ik ben trots dat we dit hebben bereikt", aldus wethouder Elferink. Hij gaf aan dat werken aan het dossier-Warmtenet 'pionierswerk' is geweest. Nog maar weinig gemeenten wagen zich aan deze tamelijk risicovolle vorm van stadsverwarming.

Afgelopen periode was er ook financiële steun van het rijk (3 miljoen euro) en provincie (4 miljoen euro), waarmee is aangegeven dat er vertrouwen is in de nieuwe opzet van Warmtenet. "Deze opzet is beheersbaar en aanvaardbaar", zei wethouder Ten Heuw. "Een mooie start", zei ceo Roelof Potters van Alliander. En directeur Erik Stronk van Ennatuurlijk sprak over 'een mooie dag voor Hengelo'.

Foto: Toma Tudor