Nieuws Belasting

Waarom je vanaf 2020 kunt uitpakken met kerstpakketten en bedrijfsuitjes

Vanaf volgend jaar kun je als werkgever echt goede sier maken op bedrijfsuitjes en met de kerst. Dankzij een verruimde werkkostenregeling wordt het makkelijker om personeel te trakteren. De maatregel is onderdeel van de 100 miljoen euro lastenverlichting voor het mkb die het kabinet vorig jaar aankondigde.

Vincent Krijtenburg | Foto: ANP 4 februari 2019

Kerstpakketten anp

Met ingang van 2020 reserveert het kabinet een bedrag van 100 miljoen euro voor de verlaging van de lasten op arbeid voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Hoe deze 100 miljoen moet worden besteed was vervolgens aan het Ministerie van Financiën. In een brief aan de Tweede Kamer stelde staatssecretaris van Financiën Menno Snel deze maand voor om de werkkostenregeling op twee manieren te verruimen: het verhogen van de vrije ruimte en het vrijstellen van VOG. “De voorgenomen maatregelen komen tegemoet aan twee voor het mkb prangende knelpunten”, aldus de Staatsscretaris.

Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven. Typische voorbeelden hiervan zijn kerstpakketten en bedrijfsuitjes. Het totale bedrag dat je als ondernemer besteedt aan deze vergoedingen moet binnen de vrije ruimte blijven.

Lees ook: Ben je ZZP’er en ga je meer of minder verdienen? Wijzig je voorlopige aanslag

Vrije ruimte

Op dit moment is die vrije ruimte 1,2 procent van het totale fiscale loon. Met andere woorden: als ondernemer mag je 1,2 procent van de loonsom van alle medewerkers samen, onbelast vergoeden of verstrekken. Daarbovenop kun je als werkgever onbelaste vergoedingen geven voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten.

Knelpunt

Met name mkb-ondernemingen met lage lonen of veel parttimers ervaren de huidige beperking van de vrije ruimte volgens het ministerie als knellend. Kleinere bedrijven zouden vaker genoodzaakt zijn om personeelsfestiviteiten op een externe locatie te organiseren, waardoor de kosten – anders dan bij festiviteiten op de werkplek – hoger zijn.

Lees ook: Dit zijn 4 tips om je voor te bereiden op de btw-verhoging

Verhoging

Het huidige percentage van 1,2 procent wordt verhoogd naar 1,7 procent voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2 procent gelden. “Door de vormgeving is de verruiming voor kleine werkgevers relatief het grootst”, stelt Snel. In onderstaande tabel is het omslagpunt boven de 400.000 euro duidelijk te zien.

Verklaringen omtrent gedrag (VOG)

Zoals eerder genoemd kun je als werkgever onbelaste vergoedingen geven voor vrijgestelde zaken zoals reiskosten, een telefoon of opleidingskosten. Aan die lijst van vrijstellingen wordt vanaf 2020 ook de verklaring omtrent gedrag (VOG) toegevoegd. Een VOG (voor natuurlijke personen) is een document dat vaak wettelijk verplicht is voor werknemers die werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen (kinderen), geld of goederen. Sinds 2015 is de VOG voor vrijwilligers gratis. “Omdat een VOG vaak wettelijk verplicht is en niet tot een voordeel leidt voor de werknemer, leidt dit tot veel onbegrip bij werkgevers”, schrijft Snel in de kamerbrief.

Miljoenen

Met het vergroten van de vrije ruimte is een bedrag van 93 miljoen euro gemoeid. Voor het vrijstellen van vergoedingen voor verklaringen omtrent gedrag is 9 miljoen euro beschikbaar. Het is de bedoeling dat de verruiming gaat gelden vanaf 1 januari 2020.