How-to Belasting

Zelfstandige opgelet: er komt een nieuw btw-id voor alle eenmanszaken

Afgelopen weken vonden 1,3 miljoen zelfstandige ondernemers (eenmanszaken) een blauwe envelop bij de post. Deze keer ging het niet om een aanslag of een uitnodiging voor het doen van een aangifte, maar om hun nieuwe btw-identificatienummer. De opdrachtgever van het nieuwe btw-id is Marcel Pieters van de Belastingdienst. De Ondernemer sprak met hem over het hoe en waarom.

Sandra van den Nieuwenhof 15 november 2019

Btw id belasting zelfstandige eenmanszaak

Zelfstandig ondernemers kunnen hun btw-id al doorgeven aan de boekhouder en aan leveranciers in binnen- en buitenland. (Beeld: Shutterstock)

Waarom krijgen alle eenmanszaken een nieuw btw-id per 1 januari 2020?

,,In het omzetbelastingnummer - en het daarvan afgeleide btw-nummer - dat de Belastingdienst toekent aan eenmanszaken, zit het burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer verwerkt. Dat is in strijd met de huidige regelgeving rondom privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). De Autoriteit Persoonsgegevens legde begin december 2018 aan de minister van Financiën een verbod op voor het verwerken van het BSN in het btw-nummer. Dit verbod gaat in op 1 januari 2020. Het was dus noodzakelijk om hier iets aan te doen. Vanaf december 2018 hebben wij gewerkt aan een oplossing op basis van een advies van een commissie van deskundigen aan de staatssecretaris van Financiën.“

Waarom moeten ondernemers voortaan met twee nummers gaan werken?

,,Het probleem speelde al langer en we hebben ook eerder naar oplossingen hiervoor gekeken. Eerder zochten we naar een integrale aanpak: één nieuw nummer voor eenmanszaken. Dat bleek een te omvangrijke operatie, en niet haalbaar binnen een jaar. De Belastingdienst heeft veel ict-systemen die dan aangepast zouden moeten worden. Bovendien zijn die systemen ook nogal verouderd. Daardoor zou het veel tijd kosten om alles aan te passen op één nieuw nummer. We hebben nu gekozen voor de zogenaamde factuurvariant. De ondernemers moeten het nieuwe btw-id vanaf 1 januari 2020 gebruiken op hun facturen en op hun website. Het is bedoeld voor hun zakelijke contacten. Voor de communicatie met de Belastingdienst blijft hun oorspronkelijke omzetbelastingnummer in stand. We streven er overigens wel naar om in de toekomst over te gaan naar één btw-nummer. Het is nu nog niet bekend wanneer dat gaat gebeuren.”

''Nieuwe ondernemers worden hetzelfde behandeld als bestaande ondernemers''

Marcel Pieters, de Belastingdienst

Krijgen ondernemers die zich vanaf nu inschrijven bij de Kamer van Koophandel ook twee btw-nummers?

,,Ja, nieuwe ondernemers worden hetzelfde behandeld als bestaande ondernemers. Zij krijgen ook twee nummers van de Belastingdienst: één voor hun zakelijke contacten en één voor de communicatie met de Belastingdienst.“

Het nieuwe btw-id brengt kosten voor de ondernemers met zich mee, ze moeten hun briefpapier aanpassen en hun website.

,,De kosten die ondernemers hiervoor moeten maken, kunnen zij in mindering brengen op hun winst. En als ze btw-aangifte doen, kunnen zij de met deze kosten samenhangende btw in mindering brengen op die aangifte. Ik heb trouwens begrepen dat dit voor ondernemers een moment is om over te stappen op het digitaliseren van hun facturen.“

Lees ook: BTW aangifte voor ondernemers: dit moet je weten

Gaat de Belastingdienst het gebruik van het nieuwe btw-id controleren?

,,We gaan in de eerste plaats de ondernemers goed informeren en instrueren. Daarna gaan we deze nieuwe fiscale regels pas controleren en handhaven. Het maakt wel verschil of iemand per ongeluk een keer het verkeerde nummer gebruikt of dat dit structureel gebeurt. Controleren van het btw-id-nummer op de facturen kan bij controlebezoeken aan ondernemers. Of bij de aangiftes van de omzetbelasting. Soms vragen wij facturen op als wij daar aanleiding voor zien. En websites van ondernemers zijn natuurlijk openbaar. “

Wat kunnen ondernemers nu al doen?

,,Ze kunnen nu al hun digitale sjablonen voor brief en factuur voor 2020 klaarzetten. Ook kunnen ze hun nieuwe btw-id doorgeven aan hun boekhouder en aan vaste leveranciers in binnen- en buitenland. Tenslotte kunnen ze in hun agenda een reminder opnemen dat zij hun website per 1 januari 2020 aanpassen en dat ze hun nieuwe btw-id vanaf dat moment gaan gebruiken.”

''De ondernemers moeten het nieuwe btw-id vanaf 1 januari 2020 gebruiken op hun facturen en op hun website''

Marcel Pieters, de Belastingdienst

Hoe kijkt u terug op de operatie van het nieuwe btw-id?

,,Het is in zijn geheel goed verlopen. We liepen onderweg wel tegen problemen aan, maar die hebben we kunnen oplossen. Het feit dat we erin geslaagd zijn om binnen één jaar alle eenmanszaken een nieuw btw-id te geven, spreekt voor zich.”

Wat gaat de Belastingdienst nog doen om ondernemers te ondersteunen?

,,Via onze website en via onze mediacampagnes willen wij zo veel mogelijk ondernemers bereiken om ze hierover te informeren, zodat ze goed voorbereid zijn. Ook na 1 januari zullen we hen herinneren aan het gebruik van het nieuwe btw-id, via mediacampagnes zoals interviews en onze radiocampagne.”