Nieuws Financiën

Belastingaangifte: Vergeet vooral deze aftrekposten niet

Heb je vorig jaar een huis gekocht, dan profiteer je nu van een belastingvoordeel, zo bericht het AD.

Irene van den Berg 9 maart 2016

Belastingaangifte tips aftrekposten 1065

Ga je aan de slag met de belastingaangifte, vergeet dan niet deze aftrekposten in ogenschouw te nemen. Geef je bijvoorbeeld veel aan goede doelen, dan kun je je giften aftrekken van de belasting. Je profiteert van belastingvoordeel als het totale bedrag dat je schenkt in een jaar hoger is dan 1 procent van je verzamelinkomen, met een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar tot een maximum van 10 procent van je inkomen. Je moet dan wel geven aan een officieel goed doel, ANBI (algemeen nut beogende instelling) genaamd. Op de site van de Belastingdienst staat een lijst met alle ANBI's. Schenk je aan een culturele ANBI, zoals een museum, dan is je belastingvoordeel nog groter. Je mag dan 125 procent van je gift aftrekken. Er geldt wel een maximum van 1250 euro.

Een andere manier om te pro- fiteren van belastingvoordeel, is periodiek doneren. Je hoeft dan niet aan de grens van 1 procent te komen. Wel moet je vijf jaar lang een vast bedrag naar een goed doel overmaken, en hiervoor een schenkingsovereenkomst ondertekenen. Die mag je zelf opstellen. Voorbeelden zijn te vinden op de website van de Belastingdienst en de Consumentenbond.

Lijfrentepremie

Als je ondernemer bent of een pensioengat hebt, dan kun je je lijfrentepremie aftrekken van je inkomen, tot een bepaald maximum. Je moet je lijfrente dan wel gebruiken als appeltje voor de dorst voor als je met pensioen gaat of arbeidsongeschikt raakt. Met de rekenhulp Lijfrentepremie op de website van de Belastingdienst kun je uitrekenen hoeveel je mag aftrekken. Dat hangt af van je inkomen in het voorgaande jaar. Vergeet de lijfrentepremie niet af te trekken, want dan betaal je twee keer inkomstenbelasting over je pensioen. De uitkering is namelijk gewoon belast. Het fiscale voordeel zit in een lager belastingtarief als je gepensioneerd bent.

Zorgkosten

Ook aan sommige zorgkosten betaalt de fiscus mee. Voorwaarde is natuurlijk wel dat ze niet al zijn vergoed door je zorgverzekeraar. Bovendien geldt een drempel die afhankelijk is van de hoogte van je inkomen. De zorgkosten die je kunt aftrekken van de belasting worden specifieke zorgkosten genoemd. Op de website van de Belastingdienst vind je een lijst. Die is de afgelopen jaren trouwens steeds korter geworden. Ook voor 2015 is er weer een aantal kostenposten geschrapt.

Niet meer aftrekbaar zijn: kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren onder de 18 jaar, kosten voor dyslexiezorg voor jongeren onder de 18 jaar en de kosten voor een combinatietest tijdens een zwangerschap als er geen medische indicatie is.

Kosten voor je hypotheek

Heb je vorig jaar een huis gekocht, dan profiteer je nu van een belastingvoordeel. Je kunt namelijk de kosten voor het afsluiten van je hypotheek aftrekken. Daaronder vallen onder meer de taxatie van je huis, de kosten van het hypotheekadvies en de kosten van de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie (notariskosten voor de overdracht van de woning kun je niet aftrekken). Dit geldt niet alleen voor de aankoop van een huis, maar ook bij het oversluiten van je hypotheek.

En natuurlijk mag je je hypotheekrente aftrekken. Al is deze aftrekpost de afgelopen jaren wel versoberd. Sinds 2001 mag je maximaal dertig jaar hypotheekrente aftrekken. Heb je een hypotheek afgesloten in 2013 of daarna, dan mag je de rente alleen nog aftrekken als je je hypotheek maandelijks annuïtair of lineair aflost. Bovendien daalt de hypotheekrenteaftrek tot 2042 met 0,5 procent per jaar, naar 38 procent. Voor de hoogste inkomens is de maximale hypotheekrenteaftrek over 2015 51 procent.

Reiskosten met ov

Reis je met het openbaar vervoer naar je werk, dan mag je die kosten aftrekken. Hoeveel hangt af van de reisafstand en het aantal dagen dat je met het openbaar vervoer reist. Je moet in elk geval 10 kilometer reizen om iets terug te krijgen van de fiscus. Ook moet je een ov- of reisverklaring hebben. Zo'n ov-verklaring kun je bij het openbaarvervoerbedrijf krijgen als je een abonnement afsluit. Reis je met losse kaartjes, dan moet je werkgever een verklaring opstellen.

Studiekosten

Studeer je voor een nieuw beroep of juist om je vakkennis op peil te houden, dan kun je je studiekosten aftrekken van de belasting. Dat geldt voor het lesgeld maar bijvoorbeeld ook voor boeken, andere leermiddelen en het examengeld. Je moet de kosten natuurlijk wel zelf hebben betaald; ze mogen niet door je werkgever of ouders zijn opgehoest. Er geldt wel een drempel van 250 euro. En let erop dat voor studenten met studiefinanciering vanaf 1 juli 2015 studiekosten niet meer aftrekbaar zijn.