Nieuws Financiën

Belgische tol is niet te vermijden

Vrachtwagens gaan vanaf 1 april tol betalen in België. Brancheorganisatie TLN probeerde het nog uit te stellen, maar de Belgen geven geen krimp, bericht De Volkskrant.

Marcel van Lieshout 25 maart 2016

Tolweg Belgie

Lacherig maar ook enigszins geërgerd reageren Belgische overheidsinstanties en de Vlaamse zusterorganisatie op de kritiek van Transport en Logistiek Nederland (TLN) op de invoering van kilometerheffing voor vrachtwagens op Belgische wegen. Dat tolsysteem, dat vanaf 1 april van kracht is, gaat volgens de brancheorganisatie van transportbedrijven tot chaos leiden.

"Laat ons zeggen: Nederlanders zijn nu eenmaal de meest vocalen der Europeanen", is het weerwoord van Edward Claessens van Viapass, de Belgische overheidsdienst die in het leven is geroepen om het nieuwe tolsysteem voor de Belgische wegen te begeleiden. "Als Nederlandse transportondernemers nu pas wakker worden, is dat wel erg laat", vindt secretaris-generaal Lode Verkinderen van Transport en Logistiek Vlaanderen. "Wij zijn meer van de realpolitiek. Om nu als belangenorganisatie voor transporteurs de indruk te wekken dat uitstel mogelijk is, dat is onverantwoord."

Dat is wél wat TLN tot vorige week vruchteloos heeft geprobeerd: druk uitoefenen om de invoering van kilometerheffing voor vrachtwagens met een gewicht van boven de 3,5 ton uitgesteld te krijgen. Die heffing leidt voor de Nederlandse transportsector tot een kostenverhoging van minstens zestig miljoen euro per jaar, klaagt TLN. Maar de Belgische autoriteiten geven geen krimp. Verkinderen: "Vanzelfsprekend niet. Er zitten drie gewesten achter, drie regeringen die inkomsten hebben begroot. Vooraleer die een blauwtje lopen..."

Lees het hele verhaal op de website van de Volkskrant.