Nieuws Financiën

Besluit over Vijfhoek Oldenzaal gaat pijn doen

Kiest de raad met het Vijfhoek-plan voor de korte termijn? Of is er oog voor positie van de hele binnenstad?

Stephan Scheper | Foto: Lars Smook 16 maart 2016

Vijfhoek Oldenzaal Lars Smook 1

De roep vanaf de overvolle publieke tribune om te onderzoeken of de Vijfhoek misschien toch gesloopt kan worden (gedeeltelijk of gefaseerd) was maandavond groot. Maar de drie hoofdrolspelers (gemeente, Unibail Rodamco en WBO Wonen) gaven geen krimp. Sterker nog, burgemeester Theo Schouten waarschuwde de raad dat het 'nu of nooit is'. "Als we niets doen, verloedert de binnenstad van Oldenzaal."

LeegstandTerecht stelt Schouten dat niets doen geen optie is. De toenemende leegstand in de binnenstad van Oldenzaal (nu al circa 10 procent) schreeuwt inderdaad om actie. De vraag is echter wel of het huidige revitalisatieplan voor 'In den vijfhoek' de gevreesde verloedering kan voorkomen. Wordt het geplaagde winkelcentrum opeens aantrekkelijk voor de consument als de entrees zijn verfraaid? Als er meer licht en groen is toegevoegd aan de nauwe en donkere gangen? En als de openbare bibliotheek er is neergestreken? Misschien. Maar de kans dat de Deurningerstraat, Steenstraat en andere aanloopstraten het kind van de rekening worden, is misschien nog wel groter?

SlopenEen grote groep Oldenzalers, waaronder de nodige raadsleden, zouden de Vijfhoek het liefst slopen. Architect Pi de Bruijn brak daar in zijn Masterplan Binnenstad Oldenzaal (2009) ook al een lans voor. Zijn oordeel over het winkelcentrum werd de raad maandagavond in herinnering gebracht door Paul Borghuis van de Stichting Stadshart: "Een vreemd lichaam dat bezit heeft genomen van een deel van de binnenstad."

Wat Edgar Visscher (VVD) betreft, wordt de Vijfhoek morgen nog afgebroken. De sloopkranen bij de polikliniek van het MST kunnen zo doorrijden naar de Deurningerstraat. Knelpunt is het kostenplaatje. WBO-directeur Dick Mol hield de raad voor dat afbraak de corporatie alleen al komt te staan op een 'desinvestering' van circa tien miljoen euro. In totaal zou er zelfs sprake zijn van een kapitaalsvernietiging van 20 à 25 miljoen.

Namens vastgoedeigenaar Unibail Rodamco benadrukte Bart van Twillert dat er wel degelijk is gekeken naar de optie sloop. Ook hij gaf de raad mee dat dit scenario financieel volstrekt onrealistisch is. Unibail wil van de Vijfhoek weer een eigentijds en aantrekkelijk winkelgebied maken. "Het is een kwetsbaar gebied en dat vraagt om chirugische ingrepen. Durf je als stad keuzes te maken voor een toekomstbestendig winkelgebied?"

Eigen belangenDat er keuzes moeten worden gemaakt, wordt door niemand bestreden. Probleem is dat elke partij - heel begrijpelijk- zijn eigen belangen koestert. De ondernemers in de Vijfhoek omarmen het revitalisatieplan. Hun collega's daarbuiten strijden voor het open houden van de passage Deurningerstraat. En de betrokken Oldenzalers willen vooral dat hun binnenstad een stevige impuls krijgt. Het zoeken naar een oplossing die de minste pijn doet, is dus begonnen.

GedeeltelijkNu volledige sloop geen haalbare kaart lijkt, verdient de door het CDA ingebrachte variant van gedeeltelijke sloop wellicht nadere bestudering. Boven de passage Deurningerstraat zijn geen woningen gebouwd. Daardoor zou er hier misschien wel gesloopt kunnen worden. Sandor Löwik (GroenLinks) meent dat zelfs de optie 'niets doen' bekeken moet worden: "De woningen blijven dan staan. Unibail heeft wel een issue, maar dat is hun zaak. De drie miljoen die de gemeente in de Vijfhoek wil steken, zouden we dan elders in de binnenstad kunnen investeren. Bijvoorbeeld in de aanloopstraten. Zou onze stad daar zoveel slechter van worden?", was zijn retorische vraag .

Meer onderzoekBegrijpelijk is dat diverse fracties vragen om nader onderzoek en meer cijfers. Waarom moet de passage per se worden afgesloten? Wat heeft Oldenzaal aan winkeloppervlak nodig om te kunnen functioneren? Hoe groot moet het winkelgebied zijn? En bovenal is er behoefte aan aan integraal plan c.q. visie op de binnenstad. Want, stelde Maaike Rödel (CDA): "Onze keuzes moeten doordacht zijn en op een breed draagvlak kunnen rekenen. Dit voorstel bepaalt hoe Oldenzaal er in de toekomst uit gaat zien." VVD'er Edgar Visscher viel haar bij. 'Met een beetje creativiteit' is er volgens hem meer mogelijk met de passage dan slechts een volledige afsluiting. Een maatregel die naar zijn inschatting wel degelijk onomkeerbaar is.

Probleem groterBurgemeester Schouten meent dat het probleem alleen maar groter wordt. "Drie partijen steken hun nek uit en investeren in onze binnenstad. Het gaat om de hoofdlijnen en we staan open voor suggesties." Extra onderzoeken, de burgemeester loopt er nog niet warm voor: "Wat leveren die onderzoeken op voor het probleem dat er nu ligt? Moet het maken van een integraal plan deze ontwikkeling ophouden? Wat schieten we ermee op als het winkeloppervlak in beeld wordt gebracht."

Die vraag kan eveneens gesteld worden ten aanzien van het revitalisatieplan. Wat schiet de binnenstad van Oldenzaal op met deze kostbare facelift?

10 miljoen euro zou de 'desinveste- ring' voor WBO Wonen zijn als alle 96 woningen boven winkel- centrum In den Vijfhoek worden gesloopt om de binnenstad aan-trekkelijker te maken.