Nieuws Financiën

Betaalme.nu: MKB Loket voor kleine ondernemers

Er is recent veel over te doen, over het betaalgedrag van grote aan kleine(re) ondernemingen. Om het mkb daarbij intensiever te ondersteunen, heeft Betaalme.nu het MKB Loket opgericht met informatie over het inrichten van betaalprocessen en gratis onafhankelijke bemiddeling bij factureringskwesties. Betaalme.nu is vier jaar geleden gestart met steun van het ministerie van EZK.

Redactie De Ondernemer / MVO 25 april 2019

Geld 1065 1

Uit data van bedrijfsinformatiespecialist Graydon blijkt dat de verslechtering van betaalgedrag die vorig jaar begon zich heeft doorgezet. De gemiddelde betaaltermijn is het eerste kwartaal van dit jaar opgelopen tot gemiddeld 39,9 dagen, tegenover 39,2 dagen begin 2018. De langste betaaltermijnen komen volgens Graydon voor in de sector transport en logistiek (42,6 dagen), bij leasebedrijven (42,4 dagen) en in de IT & communicatie (41,6 dagen). In de vastgoedsector verslechterde het gemiddelde opvallend snel: van 36,1 dagen begin 2018 tot 40,7 nu.

Grote bedrijven mogen wettelijk een maximale termijn van zestig dagen hanteren voor hun mkb-leveranciers, en de afgelopen week heeft Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, duidelijk gemaakt daar van af te willen. In zijn maandelijkse column voor De Ondernemer schreef hij: 'Het is een punt waar MKB-Nederland zich al jaren druk om maakt. Want het is niet fair, om als groot bedrijf lange betaaltermijnen te hanteren jegens kleine leveranciers, voor wie het dan maar slikken of stikken is. Die hebben immers nauwelijks onderhandelingspositie en zijn vaak afhankelijk van die grote klanten.'

Lees ook: Jacco Vonhof (MKB-Nederland): Betaaltermijnen 'groot naar klein' maximaal 30 dagen

Staatsecretaris Mona Keijzer

'Kennelijk realiseren die grote klanten zich onvoldoende wat het voor (veel) kleinere bedrijven betekent als zij zo lang op hun geld moeten wachten: problemen met je werkkapitaal, je eigen rekeningen niet (op tijd) kunnen betalen, noodgedwongen (duur) geld lenen om de boel te overbruggen,' aldus Jacco Vonhof in zijn column. 'Ik heb het staatssecretaris Mona Keijzer van EZK per brief gevraagd: leg de wettelijke betaaltermijn van ‘groot naar klein’ gewoon vast op 30 dagen, net zoals dat ook voor overheden geldt. Het is eerlijker naar die kleine leverancier, het verbetert diens financiële positie en het is ook beter voor de economie.'

Nog diezelfde week reageerde de staatssecretaris. De betalingstermijn van zestig dagen wordt deze zomer tegen het licht gehouden. Als ook daaruit blijkt dat de eerdere wet hierover niet tot een verbetering maar juist tot een verslechtering heeft geleid, is het volgens Keijzer tijd om in te grijpen. ,,Ik ben het met mkb-ondernemers eens als ze vinden dat ze sneller hun geld moeten krijgen voor geleverde producten en diensten'', aldus de staatssecretaris. Op vragen van De Ondernemer aan het ministerie en MKB-Nederland werd vervolgens duidelijk dat de nieuwe wettelijke regeling dan ook voor zzp'ers zal gelden.

Ook Betaalme.nu sloot zich aan om betalen binnen dertig dagen de norm te laten worden. ,,Aan het mkb wordt steeds vaker gevraagd langere betaaltermijnen te accepteren. We hameren erop dat ze hier niet te makkelijk mee akkoord moeten gaan'', zegt Joost van den Hondel, initiatiefnemer van Betaalme.nu. ,,Als de economische wind draait, bestaat het risico dat ze plotseling in de problemen komen doordat alles dan tegelijk verandert: de rente stijgt, de vraag valt terug, het wordt lastiger om werkkapitaal te financieren.''

Betaalme.nu is erop gericht om voor het mkb makkelijker toegang tot liquiditeit te realiseren door geld vrij te maken dat in openstaande facturen opgesloten zit. Het doel is dat minimaal 500 van de grootste bedrijven in Nederland zich bij het initiatief aansluiten. Deelnemende bedrijven stellen een manifest op waarin ze aangeven hoe ze de verwerking van facturen zodanig inrichten dat hun leveranciers uit het mkb sneller hun geld krijgen. Daarnaast beloven ze om regelmatig over de voortgang te rapporteren.

Betaalme.nu is in november 2015 van start gegaan met steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en wordt sinds 2018 ondersteund door MKB-Nederland.