Nieuws Financiën

Bomen staan bedrijf in de weg

Hélène Schenk 5 februari 2016

Bomeneiken1065

Een rij bomen staat de vestigingsplannen van een nieuw bedrijf aan de Denariusstraat (Vijf Eiken) in Oosterhout in de weg. Dat beweert de verkoper van de grond, buurman Den Braven Benelux. Dat meldt BN/DeStem vrijdag.

De directie van Den Braven ging er bij de verkoop van uit dat de aanvraag voor een kapvergunning geen probleem op zou leveren. Dat blijkt wel het geval, zodat de nieuwe ondernemer volgens directeur Vincent Imbos van Den Braven met strop van bijna 66.000 euro zit.

Den Braven vroeg een vergunning aan voor de kap van 55 bomen, maar mag er maar 33 neerhalen. Imbos - die niet wil zeggen wie de nieuwe buurman wordt - legt uit: "We hadden grond over op ons terrein en hebben die verkocht." Voor het vrijmaken van dat terrein voor onder meer opslag en de aanleg van een parkeerplaats moeten de bomen om.

Maar volgens de gemeente zijn 22 bomen op en aan de rand van het terrein te waardevol om neer te halen; daarbij let de gemeente onder meer op de natuur- en landschappelijke waarde. Imbos brengt er tegenin dat het om een houtwal gaat, op eigen terrein, die in de schaduw staat van een andere houtwal.

Verder zou op ambtelijk niveau minstens de suggestie zijn gewekt dat de kap geen probleem zou opleveren. De gemeente reageert daar niet op, tot de onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften zich over de kwestie heeft uitgesproken. Dat gebeurt binnen zes weken na behandeling van de zaak op 18 februari.

Imbos stelt dat de nieuwe buurman door de bomen een strook van 470 vierkante meter grond (van 140 euro de meter) niet kan gebruiken. Daarnaast zou de beoogde invulling van het terrein 'volledig moeten worden gewijzigd', nu de gemeente geen groen licht geeft voor kap. Komt bij dat in het voorjaar vruchten van de bomen vallen, zodat de beoogde parkeerplaats elders aangelegd moet worden. En de nieuwe ondernemer krijgt ook te maken met onderhoud aan bomen die hij het liefst versnipperd zag worden.

Ook voert Den Braven aan dat de bomen een donkere hoek creëren op een doodlopend deel van het Wilhelminakanaal Zuid, waardoor het 'een verzamelplaats van criminele activiteiten' zou zijn.