Aangeboden door TFH Holland

Branded Content Financiën

TFH Holland: beleggen in stabiele winstgevende mkb-ondernemingen

TFH Holland biedt particuliere beleggers de mogelijkheid te investeren in stabiele winstgevende mkb-ondernemingen, gericht op het behalen van een direct uitkeerbaar rendement en een uitmuntende risicorendement verhouding. Algemeen directeur Nick Jacobs: „Wij laten investeerders rechtstreeks participeren, waardoor zij voor negentig procent meedelen in de winst.”

Crissy Mulder 5 juli 2022

Nick Jacobs HR

Algemeen directeur Nick Jacobs van TFH Holland.

Als onafhankelijke en gespecialiseerde onderneming biedt TFH Holland Group particuliere investeerders de mogelijkheid te investeren in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Algemeen directeur Nick Jacobs richtte de investeringsmaatschappij in 2019 op met de visie: de belegger is de baas.

„Nederlandse ondernemers willen investeren in andere ondernemers. Dat terrein is voor hen bekend. Daarom kiezen wij heel bewust voor die focus, maar dat is niet alles. Bij ons is niet de beheerder, maar de investeerder de baas. Het fonds is zo gestructureerd dat het eigendom in handen blijft van de investeerders. Dat betekent: een strikte scheiding tussen het beheer, van TFH Holland en het eigendom. Bij onze maatschappij ontvangt de belegger een winstdeling van negentig procent én volwaardige stemrechten in de jaarlijkse ledenvergadering. Daardoor kan hij invloed uitoefenen, niet alleen op het fonds, maar ook op de beheerder. Dat is uniek in Nederland.”

Waarom investeren in het mkb ten opzichte van de beurs of het vastgoed?

Stap je in bij TFH Holland, wat vanaf 100.000 euro kan? Dan kies je voor een investering in het mkb. Waarom? „Omdat de prijzen minder hoog oplopen dan bij de beurs en het risicoprofiel kleiner is”, zegt Jacobs. „In 2008 daalden de wereldwijde beurzen met 43 procent. Het MKB daalde met 20 procent en vastgoed met 16,9 procent. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat investeren in het mkb alsnog risicovoller is dan investeren in vastgoed, maar het levert je wél meer direct rendement op. Er is namelijk geen enkele beleggingscategorie die zoveel oplevert als het mkb. Daarbij kent deze categorie de helft minder koersschommelingen. Kortom, investeer je in het mkb, dan geniet je van het beste van twee werelden.”

Focus op ondernemingen met een duurzaam groeiperspectief

TFH Holland investeert met een langetermijnvisie en heeft daarom een gerichte focus op ondernemingen met een duurzaam groeiperspectief. „Wij richten ons op sectoren waarvan we verwachten dat die, op basis van fundamentele kenmerken, op de lange termijn ook sterk zullen groeien. Zo bieden de toenemende digitalisering en vergrijzing veel kansen voor ondernemingen in de sectoren ICT, cybersecurity, voeding en gezondheid. Door te investeren in deze sectoren trachten wij een aantrekkelijk en stabiel rendement te behalen.”

''Wij nemen geen vreemd vermogen, zoals bankfinancieringen, aan en zadelen onze ondernemers dus niet met vaste lasten op''

Nick Jacobs, algemeen directeur TFH Holland Group

Aandelenbelang zonder bankfinanciering

Dat doet TFH Holland geheel op eigen houtje, dus zonder de tussenkomst van een bank. „Heel veel ondernemers hebben een haat-liefde relatie met de bank. Begrijpelijk, want zij willen hun zekerheden niet afstaan in de vorm van onderpand. Wij kopen een aandelenbelang in goedlopende Nederlandse mkb-ondernemingen op en doen dat met honderd procent eigen vermogen. Daarmee voorkomen wij vaste aflossingsverplichtingen en zijn onze deelnemingen beter bestand tegen een (financiële) crisis. Als de hele markt de helft minder winst maakt, is TFH Holland degene met de laagste vaste lasten. Dat maakt ons portefeuille een stuk robuuster.”

Volgens Jacobs zijn er meerdere partijen die beloven hun investeerders te ontzorgen omdat zij niet met banken samenwerken, maar dat is volgens de algemeen directeur niet helemaal correct. „Deze investeringsmaatschappijen verkopen namelijk obligaties. Dan heb je dus alsnog te maken met een fonds dat uit schulden bestaat en waar je dus te maken hebt met vaste renteverplichtingen. Wij nemen simpelweg geen vreemd vermogen aan en zadelen onze ondernemers dus niet met vaste lasten op.”

''Wij geloven dat actief beheer in het mkb waarde toevoegt''

Nick Jacobs, algemeen directeur TFH Holland Group

Actief beheer en een uitzonderlijke spreiding

Nog een punt waarop TFH Holland zich onderscheidt van het gros: actief beheer. „Wij geloven dat actief beheer in het mkb waarde toevoegt. Direct na de transactie draai ik drie weken lang bij de ondernemer op locatie mee. Van administratie tot orderpicking en van communicatie tot strategie. Ik bekijk de werkprocessen, praat met alle werknemers en de directie om het bedrijf te leren kennen. Onze investeerderscommissie maakt vervolgens, samen met de Raad van Advies en het investeerders comité, een groeiplan. Ook na de oplevering én uitvoering van dit groeiplan blijft TFH Holland één dag per week aanwezig. Het resultaat? Een succesvollere onderneming, waar we op tijd kunnen bijsturen als er zich een onverwachte situatie of crisis voordoet.”

Met zo’n actief beheer kan TFH Holland niet overal tegelijk zijn. Daarom kiest de organisatie voor focus én spreiding. „Wij creëren een beheersbare basis van vier a vijf Nederlandse mkb-ondernemingen, voor ongeveer zeventig procent van het fondskapitaal. Voor de overige dertig procent steken wij, per percentage, een miljoen euro in een ander private beleggingsfonds. Dat fonds investeert ook weer in tien tot 15 verschillende ondernemingen. Zo creëren we een uitzonderlijke spreiding over meerdere fondsen en ondernemingen.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws