Nieuws Financiën

Bredase bedrijven pakken subsidie voor zonne-energie

35 bedrijfspanden in Breda hebben een SDE+-subsidie gekregen van het ministerie van Economische Zaken voor het opwekken van energie met zonnepanelen. De gemeente Breda heeft bedrijven opgeroepen om deze subsidie aan te vragen en hen ondersteund bij het indienen van de aanvraag. Ook de gemeente zelf heeft voor negentien panden subsidie gekregen. Bedrijven kunnen met hulp van de gemeente een aanvraag indienen via energiekbreda.nl

De Ondernemer 4 augustus 2016

Zonnepanelen bedrijven breda 1065 1

Wethouder Paul de Beer van Duurzaamheid: "Breda is koploper in vergelijking met andere steden wat betreft het aanvragen van deze subsidie. We hebben bedrijven aangeschreven om hen te wijzen op deze regeling en hen hulp te bieden bij het indienen van de aanvraag. Ik vind het top dat zoveel bedrijven daar gebruik van hebben gemaakt. Daarom blijven we ook in de volgende subsidieronde deze hulp bieden. We horen van bedrijven terug dat door onze ondersteuning de drempel om subsidie aan te vragen lager wordt. En dat is precies de bedoeling. Zo gaan we samen met de stad echt meters maken met het opwekken van schone energie."

Duurzame energievoorziening

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Hiermee zet Nederland een grote stap richting het halen van de doelen uit het energieakkoord om in 2023 16 procent hernieuwbare energie te produceren. In september 2016 start een nieuwe ronde van aanvragen.

35 bedrijfspanden

Voor 35 bedrijfspanden is subsidie toegekend. In cijfers betekent dat circa 15.509 panelen, 37.698 vierkante meter dakoppervlak en een subsidiebedrag van circa 6,7 miljoen euro. Daarnaast is voor negentien gemeentelijke panden subsidie verkregen. Dat betekent circa 11.936 panelen, 28.010 vierkante meter dakoppervlak en een bedrag van circa 4,3 miljoen euro. In totaal heeft de stad Breda dus voor 11 miljoen euro aan subsidiebeschikkingen ontvangen.

Advies

Bedrijven en gemeente kunnen nu vervolgstappen zetten om de zonnepanelen daadwerkelijk te realiseren. Denk aan het geschikt maken van daken, verhuur van daken aan derden en het regelen van financiering. De gemeente kijkt of ze ook hierin de bedrijven met bijvoorbeeld advies kan ondersteunen.

Nieuwe aanvraagperiode

Bedrijven die belangstelling hebben kunnen vanaf 9 september hun aanvraag bij de gemeente indienen via energiekbreda.nl. De nieuwe aanvraagperiode SDE+ van het ministerie loopt officieel van dinsdag 27 september tot donderdag 27 oktober 2016.