Nieuws Financiën

Café voor vacatures

Er ligt 1,5 miljoen euro klaar schrijft De Gelderlander, onder meer om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het zadel te helpen.

Berrie van Helden 18 februari 2016

Geld crowfunding Hoogeveen 1

De sociale Arnhemse onderneming Enspiratie wil kwetsbare werkzoekenden zonder tussenkomst van zorgaanbieders direct in contact brengen met werkgevers. Daartoe wil zij in Arnhem een vacaturecafé openen. Dat is bestemd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Verwacht wordt dat er per keer 25 werkgevers en 100 werkzoekenden op af zullen komen. Enspiratie krijgt hiervoor 45.000 euro uit het regionale Innovatiebudget. Het is een van de aanvragen voor geld uit de vernieuwende Wmo- (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdzorgprojecten die door een onafhankelijke commissie zijn beoordeeld. De gemeenten in de regio Arnhem hebben de voorstellen van de commissie overgenomen. Er wordt bijna 900.000 euro besteed aan experimentele projecten in de regio.

Daarnaast is er voor 6 ton aan lokale, Arnhemse aanvragen gehonoreerd. Volgens wethouder Anja Haga zijn de goedgekeurde projecten heel verschillend van aard. "Het zijn bijzondere plannen, die als ze slagen op termijn veel maatschappelijke kosten besparen."

De Stichting Welzijn Ouderen Arnhem krijgt bijvoorbeeld 12.000 euro om met vrijwilligers de inzet van professionele hulpverleners te voorkomen. Met het geld worden vrijwilligers ondersteund.

Indigo Gelderland krijgt 40.000 euro om in Arnhem het uithuisplaatsen en pleegzorg te voorkomen door gebruik te maken van 'meeleefgezinnen'. Die worden gekoppeld aan jonge gezinnen waarvan de ouders psychische problemen hebben. Een kind uit dat gezin verblijft enkele keren per maand bij het meeleefgezin.

Het samenwerkingsverband Startpunt krijgt 36 mille om in de regio Arnhem zogeheten vechtscheidingen te voorkomen. Vijf advocaat-mediators en een kinderpsycholoog hebben Startpunt opgezet. Verder gaat er geld naar projecten die tot doel hebben vereenzaming van ouderen te voorkomen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op verschillende manieren te begeleiden.