Nieuws Financiën

Delta nv mag splitsen

Energiebedrijf Delta nv mag splitsen in een verkoopbedrijf en een netwerkbeheerder. Het Schouws gemeentebestuur maakt wel het voorbehoud zijn mening te herzien als zich een 'materiële wijziging' voordoet, meldt PZC.

Ton van den Nouweland | Foto: Ruben Oreel 27 juni 2016

Delta zeeland reorganisatie ruben oreel

Met die wijziging doelen B en W ongetwijfeld op de verliesgevende kerncentrale, die als een blok aan het been van Delta hangt. VVD-minister Henk Kamp van Economische Zaken weigert vooralsnog het bezit van de centrale als nationaal probleem te zien.

GarantHet Schouws gemeentebestuur behoudt zich daarom het recht voor zijn mening te herzien 'bij een aanwijzing van de minister die leidt tot materiële wijzigingen'. Voor het in een stichting apart zetten van de kerncentrale moet Delta honderden miljoenen euro's lenen. Provincie en gemeenten moeten daarbij als aandeelhouders garant staan voor 200 miljoen. Voor Schouwen-Duiveland betekent dat een garantiestelling van 10 miljoen euro. Eerder al liet de gemeenteraad blijken pas over garanties te besluiten als Delta een concreet bedrijfsplan voor na de splitsing heeft gemaakt.

HaastHet gemeentebestuur heeft haast met zijn besluit over de splitsing. Op 11 juli moeten gemeenten en provincie tijdens de aandeelhoudersvergadering de knoop doorhakken. Provinciale Staten wordt op 8 juli gevraagd het splitsingsvoorstel goed te keuren. De Schouwen-Duivelandse raad moet dat donderdag doen. Vanwege de haast wordt de commissie Samenleving en Bestuur dan gecombineerd met de raadsvergadering. B en W benadrukken dat de garantiestelling van 10 miljoen los moet worden gezien van het raadsbesluit de splitsing van Delta per 1 januari 2017 goed te keuren.

Gerelateerd artikel:

Reorganisatie bij Delta