Nieuws Financiën

Den Bosch koopt geen zorg meer bij 'megasalarissen'

Vanaf 2017 wil de gemeente Den Bosch bepaalde zorg niet meer inkopen bij instellingen waarvan medewerkers meer verdienen dan de balkenendenorm, meldt het Brabants Dagblad. Het gaat bijvoorbeeld om jeugdzorg of wmo. De gemeente wil de eis opnemen in contracten, als er vanaf 2017 zorg ingekocht moet worden.

Bart Gotink 7 maart 2016

Salaris Zorg

De eis van wethouder Paul Kagie (zorg) is een rechtstreeks gevolg van ophef eind vorig jaar over een vorstelijk salaris bij Rei-nier van Arkel.

Oud-voorzitter Paul Spronken kreeg 365.000 euro voor advieswerk over 2013 en 2014. Dat terwijl 160 medewerkers van de instelling voor verstandelijk gehandicapten werden ontslagen vanwege financiële problemen.

VerontrustDe gemeenteraad van Den Bosch nam daarop in december raadsbreed een motie aan, waarin de partijen stelden dat 'financiële middelen bedoeld voor de zorg niet bedoeld zijn voor buitensporige beloningen voor (oud) bestuurders en adviseurs'.

De raad was verontrust, omdat ze wel instemde met meer geld voor jeugdhulp. Ook bij 'andere subsidietrajecten en aanbestedingen' moet de maximale beloning 'met klem worden overgebracht', aldus de raad in de motie.

Kagie stelt dat het niet mogelijk is bestaande inkoopcontracten open te breken. Daarin is nog geen maximum opgenomen voor beloningen.

BoetePas in 2017 wordt daarom in nieuwe contracten opgenomen dat 'overschrijding van de Wet Normering Topinkomens tot de uitsluitingscriteria behoort'.

Instellingen die bestuurders teveel betalen, kunnen dus niet meedingen naar bepaalde contracten. Ook wordt gekeken of het mogelijk is een boete te geven aan instellingen die alsnog meer betalen dan de balkenendenorm.

Omdat de inkoop van zorg regelmatig regionaal gebeurt, is er later nog wel overleg nodig met regiogemeenten, zo laat Kagie weten.